พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๒

ทูล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศเธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระบำราบปรปักษ์ ด้วยระยะทางซึ่งหม่อมฉันออกมาครั้งนี้ วันแรกนอนปากน้ำ วัน ๒ ๑ ค่ำ นอนสัตตหีบ จะลงไปต่อไปลมจัดนัก ในวัน ๓ ๑ ค่ำ ถึงแลนอนที่แหลมสารภีคืนหนึ่ง วัน ๔ ๑๐ ๑ ค่ำ ไปจอดที่แหลมสิงห์ปากน้ำเมืองจันทบุรี ขึ้นไปเที่ยวที่เมืองเก่า แล้วกลับมานอนที่นั่น วัน ๕ ๑๑ ๑ ค่ำ ลมฝั่งยังจัดจึงได้หลีกออกไปทางเกาะช้างน่านอก จอดนอนที่ปากคลองพร้าวคืนหนึ่ง วัน ๖ ๑๒ ๑ ค่ำ มานอนอ่าวสลักเพ็ชร์ วันนี้ลมค่อยสงบ จึงลงไปจอดที่เกาะหมากน่านอก ไว้ใจว่าพรุ่งนี้ลมเห็นจะสนิธดีทีเดียวจึงจะไปจอดที่เกาะกระดาษ ต่อไปนั้นจะกำหนดเปนแน่ว่าจะไปแห่งใดๆ ต่อไปก็ไม่ได้ ด้วยไปมาตามสบาย แเต่คงจะกลับในวัน ๑ ๑ ค่ำ ตามกำหนด ตัวหม่อมฉันแลเจ้านายข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในบันดาที่มามีความสุขสบายทั้งสิ้น

หนังสือเขียนที่เรือเวสาตรีน่าเกาะหมาก

วัน ๗ ๑๓ ๑ ค่ำ ปีมะเมียจัตวา๑๕ศก ศักราช ๑๒๔๔

สยามินทร์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ