พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๑

ถึงคุณสุรวงศวัยวัฒน์ ด้วยเรือภิรมย์เรวจรถือหนังสือของเธอ แจ้งราชการแลบอกอาการสมเด็จเจ้าพระยามายังพระยาประภากรวงศ พระยาประภากรวงศได้นำมาแจ้งให้ฉันได้ทราบแล้ว

ระยะทางซึ่งฉันออกมาครั้งนี้ วันแรกนอนปากน้ำ วัน ๒ ๑ ค่ำ นอนสัตตหีบ จะลงไปต่อไปอีกลมจัดนัก ในวัน ๓ ๑ ค่ำ ถึงแลนอนที่แหลมสารภีคืนหนึ่ง วัน ๔ ๑๐ ๑ ค่ำ ไปจอดที่แหลมสิงห์ปากน้ำเมืองจันทบุรี ขึ้นไปเที่ยวที่เมืองเก่าแล้วกลับมานอนที่นั่น วัน ๕ ๑๑ ๑ ค่ำ ลมฝั่งยังจัดจึงได้หลีกออกไปทางเกาะช้างน่านอก จอดนอนที่ปากคลองพร้าวคืนหนึ่ง วัน ๖ ๑๒ ๑ ค่ำ มานอนอ่าวสลักเพ็ชร์ วันนี้ลมค่อยสงบ จึงลงไปจอดที่เกาะหมากน่านอก ไว้ใจว่าพรุ่งนี้ลมเห็นจะสนิธทีเดียวจึงจะไปจอดที่เกาะกระดาษ ต่อไปนั้นจะกำหนดเปนแน่ว่าจะไปอยู่แห่งใด ๆ ต่อไปก็ไม่ได้ ด้วยไปมาตามสบาย แต่คงจะกลับเข้าไปถึงกรุงเทพ ฯ ในวัน ๑ ๑ ค่ำ ตามกำหนด ตัวฉันแลเจ้านายข้าราชการทั้งฝ่ายน่าฝ่ายในบันดาที่มามีความสุขสบายทั้งสิ้น

อนึ่งหนังสือครั้งนี้ ฉันไม่ได้มีมาถึงท่านกรมท่า เพราะเข้าใจว่าบางทีท่านกรมท่าจะออกจากกรุงเทพ ฯ มาเสียแล้ว ถ้ายังอยู่ขอให้เธอเจ้งความว่า หนังสือที่มีมาถึงสวัสดิประวัติ ลงวัน ๒ ๑ ค่ำนั้น ได้รับในวัน ๔ ๑๐ ๑ ค่ำ แต่เรือรบฝรั่งเศสมาจนถึงวันนี้ยังไม่ได้พบ บางทีจะคลาดวันไป เพราะฉันหลบลมมาอยู่เสียน่านอก ดังเช่นที่ฉันเล่ามาข้างต้นนั้น.

หนังสือเขียนที่เรือเวสาตรีน่าเกาะหมาก

วัน ๗ ๑๓ ๑ ค่ำ ปีมะเมียจัตวา๑๕ศก ศักราช ๑๒๔๔

สยามินทร์

  1. ๑. เจ้าพระยาสุรวงศวัยวัฒน์ (วอน บุนนาค) ที่สมุหพระกลาโหม

  2. ๒. พระยาประภากรวงศ (ชาย บุนนาค) จางวางมหาดเล็ก เปนบุตรเจ้าพระยาสุรวงศวัยวัฒน์

  3. ๓. เจ้าพระยาภาณุวงศมหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค)

  4. ๔. พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ (คือกรมพระสมมตอมรพันธุ์) ราชเลขาธิการ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ