พระราชหัตถเลขาฉบับที่ ๓

ถึงกรมหมื่นประจักษศิลปาคม ด้วยได้รับหนังสือของเธอลงวัน ๒ ๑ ค่ำ ฉบับหนึ่ง ได้ทราบความแล้ว

ระยะทางซึ่งฉันออกมาครั้งนี้ วันแรกนอนปากน้ำ วัน ๒ ๑ ค่ำ นอนสัตตหีบ จะลงไปต่อไปอีกลมจัดนัก ในวัน ๓ ๑ ค่ำ ถึงแลนอนที่แหลมสารภีคืนหนึ่ง วัน ๔ ๑๐ ๑ ค่ำ ไปจอดที่แหลมสิงห์ปากน้ำเมืองจันทบุรี ขึ้นไปเที่ยวที่เมืองเก่าแล้วกลับมานอนที่นั่น วัน ๕ ๑๑ ๑ ค่ำ ลมฝั่งยังจัดจึงได้หลีกออกไปทางเกาะช้างน่านอก จอดนอนที่ปากคลองพร้าวคืนหนึ่ง วัน ๖ ๑๒ ๑ ค่ำ มานอนอ่าวสลักเพ็ชร์ วันนี้ลมค่อยสงบ จึงลงไปจอดที่เกาะหมากน่านอก ไว้ใจว่าพรุ่งนี้ลมเห็นจะสนิธทีเดียว จึงจะไปจอดที่เกาะกระดาษ ต่อไปนั้นจะกำหนดเปนแน่ว่าจะไปจอดอยู่แห่งใด ๆ ต่อไปก็ไม่ได้ ด้วยไปมาตามสบาย แต่คงจะกลับเข้าไปถึงกรุงเทพ ฯ ในวัน ๑ ๑ ค่ำตามกำหนด ตัวฉันแลเจ้านายข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในบันดาที่มามีความสุขสบายทั้งสิ้น ให้เธอบอกระยะทางนี้แก่เจ้านายข้าราชการที่อยากทราบให้ทราบด้วย

หนังสือเขียนที่เรือเวสาตรีน่าเกาะหมาก

วัน ๗ ๑๓ ๑ ค่ำ ปีมะเมียจัตวา๑๕ศก ศักราช ๑๒๔๔

สยามินทร์

  1. ๑. พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่น (ภายหลังได้เลื่อนเปนกรมหลวง) ประจักษ์ศิลปาคม ทรงบัญชาการกระทรวงวัง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ