เจ้าจอมมารดาชุ่ม รัชกาลที่ ๔

เจ้าจอมมารดาชุ่ม รัชกาลที่ ๔

พ.ศ. ๒๓๘๗ - ๒๔๖๖

ฉายเมื่อพระชันษากรมพระยาดำรงราชานุภาพครบ ๖๐ ปี

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ