บอกพระนามแลชื่อที่ได้ใช้คำพรางไว้ในจดหมาย

นายอัษฎาวุธ คือ สมเด็จเจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสิมา
นายทรงอานุภาพ คือ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
นายวงษ์ตวัน คือ เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค)
หลวงรัตนาวุธ คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนี้
ท่านมหาสม คือ กรมพระสมมตอมรพันธุ์
เจ้านายที่ไปตามเสด็จ ๒ พระองค์ คือ พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี กับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร
ขุนสวรรค์วินิต คือ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต
นายมานพ คือ พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ
หมื่นสรรพกิจ คือ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ