หนังสือ COURT ข่าวราชการ เจ้านาย ๑๑ พระองค์ทรงช่วยกันแต่ง เล่ม ๒

หนังสือ COURT ข่าวราชการ เจ้านาย ๑๑ พระองค์ทรงช่วยกันแต่ง เล่ม ๒

หนังสือ COURT ข่าวราชการ

เจ้านาย ๑๑ พระองค์ทรงช่วยกันแต่ง

เล่ม ๒

----------------------------

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์

กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช

โปรด ฯ ให้พิมพ์ในงารฉลองพระชัณษา

เมื่อปีกุญ พ.ศ. ๒๔๖๖

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไท ถนนรองเมือง จังหวัดพระนคร

พ.ศ. ๒๔๖๖

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ