สักรวาเล่นในการฉลองพระราชลัญจกร ครบหมื่นวันในส่วนศิวาไลย

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ร.ศ. ๑๑๕

(พ.ศ. ๒๔๓๙)

ตำรวจ สักรวากรมพระตำรวจพร้อม คำนับน้อมอภิวันท์ด้วยหรรษา
สมเด็จจอมมกุฎอยุทธยา ได้ราชาภิเศกเนิ่นเกินหมื่นวัน
ขอจงมีพระชนม์ยลยืนนาน พรรษากาลวชิราภิเศกสรรค์
ขอสิ่งซึ่งเปนใหญ่ในโลกนั้น ประสิทธิสรรพ์ทั้งหลายถวาย เอย. ๚
ทหารมหาดเล็ก สักรวาข้าบาทราชทหาร เคยชำนาญรบได้ไม่ใช้เสียง
แต่ฝ่าฝืนขืนร้องสนองเพียง เฉลิมเลี้ยงลูกขุนภูลมงคล
ขอถวายบังคมบรมบาท ไทธิราชจอมนรินทร์ปิ่นพหล
ขอพระเดชปกหัวทั่วสากล มีพระชนม์มากยืนหมื่นปี เอย. ๚
พระยาเทเวศร์ สักรวาบังคมบรมบาท บรมนารถจอมภพจบสถาน
เสด็จเถลิงถวัลยรัชชัชวาลย์ รัชกาลที่ห้าสถาวร
ทรงชุบเกล้าท้าวพระยาข้าขอบขัณฑ์ โดยราชธรรม์ทศพิธอดิศร
อันพาลาอาสัตย์ดัษกร ปลาศถอนหลบลี้หลีกหนี เอย. ๚
มหาดเล็ก สักรวาน้อมคำนับอภิวาท บรมบาทธิบดินทร์ปิ่นสยาม
บำรุงราษฎร์สาสนาพยายาม เจริญตามบัญญัติรัชกาล
ผดุงภพจบสกลมณฑลรัฐ ดังชั้นฉัตรรัตนามหาศาล
พระประยูรวงษาข้าบทมาลย์ ได้สำราญเพราะพระเดชปกเกษ เอย. ๚
ท่านผู้หญิงเปลี่ยน สักรวาบังคมบรมบาท ไทธิราชบพิตรอดิศร
พระเดชเด่นดุจดวงทินกร ทุกนครอ่อนเกล้าอัญชลี
บำรุงรัฐสวัสดีทวีศุข นิราศทุกข์ปรีดิ์เปรมเกษมศรี
พอครบรอบหมื่นทิวาแลราตรี หมู่อรีไร้นิราศขาดเข็ญ เอย. ๚
ตำรวจ สักรวารับสั่งตั้งเรื่องเล่น ตำรวจเปนเจ้าเงาะเหมาะนักหนา
คุณหญิงเปลี่ยนรับบทรจนา เทเวศร์นารียกหกอนงค์
วงชายนั้นเปนสามลราช ดรุณนาฏอิกมณฑานวลหง
หกเขยนั้นวงทหารชาญณรงค์ หกอนงค์เสี่ยงมาไลยร้องไป เอย. ๚
ท่านผู้หญิงเปลี่ยน สักรวามณฑายุพาภักตร์ สั่งลูกรักนวลอนงค์ยอดสงสาร
ไปเลือกหน่อกระษัตราอย่าช้านาน ให้สมการตามจิตรพระบิดา
แม้นกุศลหนหลังได้สร้างไว้ ก็จะได้สมมาดปราถนา
จงรีบรัดจัดแจงแต่งกายา ทิ้งมาลาเลือกคู่ดูที เอย. ๚
มหาดเล็ก สักรวาอย่ากระนั้ันเลยวันนี้ เล่นกันที่หาเนื้อไม่เบื่อหู
วงนี้ว่าสามลเปนคนรู้ เสด็จอยู่น่าพระลานชานชลา
ให้เจ้าเงาะรีบเข้ามาเฝ้าแหน อย่าหนักแน่นรอรั้งให้ตั้งท่า
จึงตรัสเรียกทั้งหกพระธิดา เจ้ามณฑาเขยไปถึงไหน เอย. ๚
ตำรวจ สักรวาเจ้าเงาะหัวเราะร่วน ฟังสำนวนพ่อตาให้มาเฝ้า
ได้สมจิตรเจตนาเทียวหนาเรา ชวนเมียเหย่าย่างเหยาะลัดเลาะมา
ถึงท้องพระโรงไชยไม่ครั่นคร้าม เห็นพ่อตางุ่มง่ามไม่งามหน้า
ทำบุ้ยใบ้ให้นางรจนา เดินกลอกหน้าขวักไขว่ไปมา เอย. ๚
มหาดเล็ก สักรวามองเขม้นเห็นเจ้าเงาะ มาเดินเยาะขวักไขว่ให้ขายหน้า
ดูนี่แน่ชอบกลเจ้ามณฑา หาเนื้อมาได้มากเทียวหลากครัน
แล้วหวนคิดวิตกถึงหกเขย กะไรเลยพากันไปที่ไหนนั่น
นางมณฑาช่างกะไรไม่ว่ากัน อ้ายเงาะมันทำบอมาล้อ เอย. ๚
พระยาเทเวศร์ สักรวานางมณฑาทำหน้านิ่ว กลัวจะกริ้วแอบเอียงค่อยเบี่ยงบ่าย
อ้ายหกเขยมันคงร้อนไม่นอนตาย ไม่ทันสายก็จะมาอย่าปรารมภ์
ที่ช้าหน่อยคงจะคอยเจ้าแขนคอก เงาะอย่าหลอกล้อเล่นไม่เห็นสม
อีท่าย้ายพุงร่าไม่น่าชม รจนาไยไม่ข่มให้อยู่ เอย. ๚
ทหารมหาดเล็ก สักรวาทราบข่าวว่าท้าวกริ้ว ออกวิ่งฉิวทั้งหกตกประหม่า
ถึงในวังแอบหลังภรรยา คลานเข้ามาเฝ้าองค์พระทรงไชย
ครั้นถึงที่เฝ้าเห็นเจ้าเงาะ อ้วนเหมาะเตาะหลับตาน่ามันไส้
ไม่สมกับรจนาที่ยาใจ ช่างกะไรไม่อายขายหน้า เอย. ๚
มหาดเล็ก สักรวากริ้วกราดตวาดว่า ชวนกันไปไหนมานึกน่าถอง
ทำให้เงาะโกโรเดินโย้ท้อง เข้ามามองหน้าตาทำท่าทาง
เขม้นมองป้องภักตร์แล้วซักถาม จงแจ้งความให้กระจัดอย่าขัดขวาง
เจ้าแขนคอกด้วยอะไรอย่าได้พราง อมบุหรี่แหงนค้างนั่นใคร เอย. ๚
ทหารมหาดเล็ก สักรวาฟังพระกระทู้ถาม กราบทูลความตามคดีที่มีเรื่อง
ด้วยที่บ้านพานจะวุ่นเกิดขุ่นเคือง เหตุนับเนื่องหาปลามาครั้งนั้น
พระธิดาว้าวุ่นเฝ้าฉุนโกรธ พาลหาโทษอ้อมค้อมกระหม่อมฉัน
จะกินนอนไม่เปนศุขทุกคืนวัน จึงไม่ทันราชกิจผิดจริง เอย. ๚
มหาดเล็ก สักรวาแก้ตัวชั่วจริงละ ขยับองค์เอะอะท่าจะถอง
พูดไม่จริงฟันกระเด็นออกเปนกอง ต้องใส่ลองอย่างฝรั่งชังหน้าตา
เขาถามถึงแขนคอกพูดออกเปื้อน ไถลเลื่อนพูดเล่นไม่เปนท่า
ยกเรื่องราวคราวครั้งไปหาปลา เจ้ามณฑาฟังได้ฤาไร เอย. ๚
พระราชนิพนธ์ สักรวาเบื่อฟังรับสั่งดุ มุทลุเอ่ยขึ้นว่าก็ท้าถอง
อ้ายข้างบ้านนั้นทำไมจึงไม่ลอง ทำให้ต้องหาแทนแสนกันดาร
เขยของเราเข้ามาใหม่ยังไม่คุ้น อย่าเพ่อวุ่นหงุดหงิดผิดโก้หร่าน
มันไวดีฤๅมิใช่ได้ทันงาน ได้ชมหลานชายเล่นเย็นใจ เอย. ๚
มหาดเล็ก สักรวาฟังกริ้วให้หวิวจิตร สุดจะคิดเพทุบายให้หายได้
ทรงพิโรธก็เพราะว่าอาชาไนย ถูกคราวไข้ขาดหญ้าน่ารำคาญ
เห็นแต่พระชนนีเปนที่พึ่ง ท่านไม่อึ้งพื้นดีทีสงสาร
ประชวรหืดหายมาไม่ช้านาน ถึงเลี้ยงหลานก็ลูกอ่อนพอวอน เอย. ๚
ตำรวจ สักรวาเจ้าเงาะหัวเราะอี๋ ทำท่วงทีแกว่งตระบองมือป้องหน้า
เห็นหกเขยง่วงเหงาเขลาปัญญา ลุกขึ้นเงื้อง่าท่าจะตี
สงสารแต่หกนางจะว่างเปล่า สมเพชเจ้ารจนามารศรี
เห็นหกเขยแขนลู่ดูสิ้นที หน้ายู่ยี่เย้ยเยาะหัวเราะ เอย. ๚
ทหารมหาดเล็ก สักรวาหกเขยฟังเย้ยเงาะ น่าหัวเราะหยาบหยามไม่งามหน้า
เสียราษีลูกสาวท้าวพระยา ได้คนป่างะเงอะเซอะเต็มที
ถึงจะว่าอะไรก็ไม่ถือ เหมือนเอามือซนซอนถอนเกษี
เหม็นเขียวเหลือใจไม่ไยดี ชอบแต่ตีส่งไปไว้ป่า เอย. ๚
ตำรวจ สักรวาเงาะป่าทำหน้าเฉย ทีจะเคยถอนเล่นจึงเห็นขัน
เพราะหลายองค์หลายคนปะปนกัน กลิ่นอายนั้นจึงกล้ากว่าทุกวง
ขอสามลวินิจฉัยให้ได้ชัด จงทรงตัดสินความตามประสงค์
ใครมากคนกว่ากันให้มั่นคง โปรดให้ตรงอย่าลำเอียงจงเที่ยง เอย. ๚
ทหารมหาดเล็ก สักรวาเจ้าเงาะนี่เยาะเลอะ มาเปรียบเปรอะไม่ดูให้รู้แน่
เขาว่าเงาะคนเดียวจงเหลียวแล จะมีแต่วงนี้ฤๅที่ใด
ไม่เกรงจิตรบิตุเรศพระมารดา ล่วงละเมิดอาญาน่ามันไส้
จงไปหาธูปเทียนแลดอกไม้ ถวายไททูลขมาอย่าช้า เอย. ๚
มหาดเล็ก สักรวาฟังเรื่องเห็นเยื้องยัก ไม่รู้จักแปลว่าไปท่าไหน
ทั้งสองข้างต่างรุนหมุนกันไป เล่นอะไรหัวหูดูไม่ดี
วานอย่าว่าบอกให้เราใจน้อย ได้ฟังถ้อยเคืองหูพูดสูสี
เจ้าเขยใหญ่หน้าแดงแรงเต็มที ยายช่างดีแก่ใจนิ่งได้ เอย. ๚
พระยาเทเวศร์ สักรวานี่อะไรพระไทยน้อย ไปตอบถ้อยคำเขาไม่เข้าเรื่อง
เพราะทั้งหกเขี่ยเข้าเขาจึงเคือง เงาะก็เปรื่องปากกล้ากว่าทุกวง
เลยมาถึงพ่อแม่ออกแซ่ซ้อง ที่มันต้องตัดบทให้ปลดปร่ง
เอ้ามาลาท่านตาจงสวมองค์ จับเข้าวงชนกันพวกมัน เอย. ๚
พระยาเทเวศร์ สักรวาหกนางต่างแค้นคั่ง เปนเหลือฟังเถียงกันสนั่นหู
รจนาท่านผู้หญิงช่างนิ่งดู นี่ดีอยู่ฤาว่าชักจักใคร่ฟัง
มัวแต่หึงเมียน้อยคอยตีตบ จึงหลีกหลบเอาแต่ผัวต่างตัวหนัง
ถูกเรื่องราวฉาวฉ่าออกซ่าดัง ที่มันนั่งอยู่ทั้งกองหมั่นมอง เอย. ๚
ท่านผู้หญิงเปลี่ยน สักรวาฟังคดีพระพี่นาง ช่างถากถางล้นเหลือจนเบื่อหู
พวกหกเขยเคยเห็นเคยเปนครู เปนคนรู้แต่งฎีกามาช้านาน
เมื่อครั้งก่อนก็เปนเช่นหมอเถ้า มายั่วเย้าหลายหนจนร้าวฉาน
สมคเนเพทุบายหลายประการ ล้วนชำนาญชั้นเชิงละเลิง เอย. ๚
มหาดเล็ก สักรวาน่าหัวเราะเมียเงาะว่า เออตัวข้าแหละเปนหมอก่อความใหญ่
เคยรักชอบมาแต่ก่อนร่อนชะไร เรามิได้หมายสลัดตัดไมตรี
รู้เหตุร้ายจึงได้เตือนฉันเพื่อนรัก มากลับปรักปรำว่าน่าบัดสี
เพราะมีเหตุจึงเปนผลต้นคดี สุดแต่พระชนนีจะโปรด เอย. ๚
พระยาเทเวศร์ สักรวาฟังบุตรีทีจะพื้น นี่คนอื่นฤๅไฉนอย่างไรหนอ
ไม่รักกันเลยอย่างไรน้ำใจฅอ เรื่องนี้ขอเสียสักทีไม่ดีเลย
นั่นก็เขยนี่สใภ้มิใช่อื่น จะมาฟื้นความลับกลับเฉลย
ให้คนอื่นเห็นไส้ข้าไม่เคย ถ้าใครเฉยได้เปนพระชนะ เอย. ๚
ตำรวจ สักรวาเงาะป่าทำท่าล้อ ชี้ที่ฅอบอกให้ฆ่าตามว่าขาน
ที่หกเขยรับสัตย์ปัฏิญาณ ทำก้มคลานหลอกล้อท่านพ่อตา
เอามือชี้แขนขวาน่าหกเขย แล้วเยาะเย้ยหลอนหลอกทำกลอกหน้า
เห็นท้าวไทไม่เปนธรรม์เสียสัญญา เอาคทาวางที่ฅอหัวร่อ เอย. ๚
มหาดเล็ก สักรวากริ้วกราดตวาดเงาะ มาออเซาะมุทลุยุให้ฆ่า
ชิชะเจ้าคมสันเจ้าปัญญา เพราะว่าหาเนื้อได้มากไม่ยากเย็น
เจ้าหกเขยดีจริงช่างนิ่งได้ นี่คือใครมัดมือฤๅไม่เห็น
ช่างเอามือเข้าพกชกไม่เปน มัวตื่นเต้นยศใหม่พึ่งได้ เอย. ๚
ทหารมหาดเล็ก สักรวาหกเขยไม่เฉยได้ เข้าขวักไขว่ช่วยพ่อตาตั้งท่าสู้
บ้างทุบท้องถองหลังอยู่พรั่งพรู บ้างขุดขู่ดุด่าเต้นท้าทาย
บ้างฉวยหนวดเงาะดึงทึ้งกระชาก บ้างชกปากเงาะป่าจนหน้าหงาย
เสียงเอ็ดอื้อชุลมุนกันวุ่นวาย เหงื่อโทรมกายไม่คิดชีวิตร เอย. ๚
ตำรวจ สักรวาเห็นพ่อตาท่ากริ้วกราด ไม่หวั่นหวาดคอยระวังเตรียมตั้งท่า
จึงเข้าไปใกล้ชิดพระบิดา เอาหัตถ์ขวาผลักตกหกคะเมน
หกเขยเข้ามาต่อยไม่ถอยหลัง จึงหยักรั้งให้ถนัดขัดเขมน
ชกถูกจมูกจมล้มระเนน หกเขยเอนล้มตะแคงสิ้นแรง เอย. ๚
ทหารมหาดเล็ก สักรวาเขยทั้งหกออกปลกเปลี้ย เห็นจะเสียทีสู้อยู่ไม่ได้
บ้างเซซานเข้าไปควานออฟฟิศใน บ้างไถลหลีกลัดไปวัดวา
บ้างปลอมตนขึ้นธรรมาศน์อาศน์ปาฐก บ้างเวียนวกเข้าดูการร้านนายหน้า
ไม่กลับไปบ้านตัวกลัวภรรยา จะดุด่าว่าโง่เง่าเขลาขลาด เอย. ๚
พระยาเทเวศร์ สักรวาหกนางต่างพิโรธ ทลึ่งโลดไปทั้งกองพี่น้องสาว
น้อยฤานางรจนาหน้าดังดาว ไม่ว่ากล่าวลูกผัวให้กลัวมือ
ไหนจำโนทโจตนาว่ายืนโงก ที่โต๊ะโตกเต็มทีเช่นนี้ฤา
ฤๅโงกแต่ในห้องจึงต้องยื้อ นี่เนื้อคือสอนกันมาจึงกล้า เอย. ๚
ท่านผู้หญิงเปลี่ยน สักรวาฟังคำให้ช้ำอก พระพี่ยกหยิบข้อมาภ้อว่า
ไม่ควรกล่าวนอกเรื่องเปลืองปัญญา ฤๅเห็นสามีแพ้วิ่งแต้ไป
เอาความอื่นเข้ามากลบกระทบกระเทียบ ภิปรายเปรียบหนักหนาน่ามันไส้
ขืนโต้ตอบเซ้าซี้พิรี้พิไร เปนผู้ใหญ่ออกซ่าขายหน้า เอย. ๚
พระยาเทเวศร์ สักรวาฟังสนองนางน้องสาว เสียงออกกราวเมียน้อยสักร้อยกว่า
นึกว่าสำรวจไม่ใช่สักรวา ล้วนแต่อารามเก่าเจ้าทำนอง
ธรรมการล้วนชำนาญผ้าขาวพับ เข้ากันกับฝ่ายเหนือเหลือสยอง
เจ้าคุณแม่ทัพฮ่อหมอตริตรอง แม้ยอมต้องขอขมาผัวข้า เอย. ๚
ท่านผู้หญิงเปลี่ยน สักรวาฟังคดีพระพี่สาว เอาผ้าขาวออกมาว่าไม่น่าขัน
ส่วนม้าร้องกินหญ้าธัญญานั้น ไม่พูดกันปิดเสียยกเมียน้อย
เอาทัพฮ่อทัพหาญออกขานว่า พจนาต่อเติมส่งเสริมสร้อย
ที่มีเมียเปนลครฟ้อนกว่าร้อย ทั้งเจ้าถ้อยหมอความลามปาม เอย. ๚
พระยาเทเวศร์ สักรวานางมณฑามารศรี ฟังบุตรีเทลาะกันสนั่นฉาว
อย่าเฝ้าหึงเข่นเขี้ยวกันเกรียวกราว ท้องฟ้าขาวจวนจะแจ้งแสงรวี
รจนาพาผัวออกไปเสีย ระวังเมียน้อยหนาอย่าให้หนี
ทั้งหกไปหาผัวเถอะตัวดี หน่อยจะหนีไปเสียแพตามแย่ เอย. ๚
ตำรวจ สักรวาคำนับอภิวาท บรมบาทบพิตรอดิศร
จวนพระสุริยนต์พ้นอัมพร ควรจะจรบังคมลาฝ่าธุลี
สรรพทุกข์ให้ไกลบรมบาท สรรพโศกให้บำราศหลีกละหนี
สรรพโรคสรรพไภยอย่าได้มี สรรพศุขเกษมศรีทุกเมื่อ เอย. ๚
ท่านผู้หญิงเปลี่ยน สักรวาบังคมลาฝ่าพระบาท พระจอมราษฎร์อยุทธยามหาสถาน
จวนจะแจ้งแสงศรีรวีวาร เสียดายการศุขเกษมเปรมปรีดิ์
ด้วยได้มารับร้องฉลองพระเดช การวิเศษแสนชื่นหมื่นดิถี
พร้อมบรมวงษาข้าธุลี ต่างยินดีทั่วหน้าถาวร เอย. ๚
มหาดเล็ก สักรวาดวงเดือนในเรือนรถ ก็เลี้ยวลดจวนจะดับลับเวหา
แสนเสียดายเพื่อนรักสักรวา จำนิราแรมร้างไปห่างกัน
ทูลลาเบื้องบงกชบทเรศ พระปิ่นเกษจอมภพจบสวรรค์
พระชนม์จงยาวยืนหลายหมื่นวัน สารพันราคีอย่ามี เอย. ๚
พระยาเทเวศร์ สักรวาอาไลยจะไปลับ เดือนจะดับเหลือจะอยู่จนตรู่ได้
อย่าถือโกรธกันเลยนะขออภัย ท่านผู้ใหญ่ผู้เถ้าหนวดเคราโง้ง
ขอบังคมบรมบาทบทเรศ เอาพระเดชปกเกล้าเราทั้งโขลง
ขอพระชนม์ชนสิบสี่ปีมโรง ทุกชั่วโมงเสวยศุขอย่าทุกข์ เอย. ๚
ทหารมหาดเล็ก สักรวาหวานรศบทสนอง ช่างเพราะพร้องพจนาจะหาไหน
งามอักษรกลอนความงามวิไลย เหมือนจะไม่จากรักสักรวา
นี่จนใจจนจิตรคิดจรจาก ขอฝังฝากความรักนี้หนักหนา
ที่คำไรแก้ไขกันไปมา ขอทูลลาครรไลไปแล้ว เอย. ๚
กรมหลวงพิชิต สักรวาข้าผู้สวามิภักดิ์ มีสมัคสโมสรอวยพรถวาย
พระเปนเจ้าเปนใหญ่ทั้งใจกาย แลบรรยายลำนำคำมงคล
วาระพระคุณพระครอบเกล้า บรรจบเข้าครบหมื่นพื้นเปนผล
เปนคุณเปนศุขทั่วทุกตัวคน ขอพระชนม์ยั่งยืนหลายหมื่น เอย. ๚

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ