บอกแก้

เมื่อข้าพเจ้าแต่งคำนำหนังสือนี้ แต่งในเวลาต้นฉบับกำลังพิมพ์อยู่ สงไสยข้อใดได้อาไศยไต่ถามท่านผู้ที่ได้เล่นสักรวาในคราวนั้น ซึ่งยังมีตัวอยู่บ้าง ครั้นเมื่อพิมพ์หนังสือแล้ว เอาต้นฉบับมาอ่านตรวจ จึงรู้ว่าความที่ได้กล่าวในคำนำยังผิดตกบกพร่องหลายแห่ง จะแจ้งไว้ให้ทราบต่อไปนี้ คือ

๑ สักรวาวงช่างเขียนนั้น ที่จริงเปนวงของกรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์

๒ มีสักรวาวงผู้หญิงของหม่อมเจ้าแบนอิกวง ๑ ซึ่งไม่ได้ลงในบาญชี

๓ บทสักรวาน่า ๑๗๘ ที่ว่าเล่นคืนที่ ๓ (ในสระบางปอิน) นั้นผิดไป ที่จริงเล่นที่ ๑ ที่วัดบรมวงษ์ แลต่อนั้นไปอีก ๒ คืน

๔ สักรวาเล่นฉลองราชสมบัติครบหมื่นวันนั้น ที่พิมพ์ว่ารัตนโกสินทร์ศก ๑๑๕ ผิดไป ที่ถูก ร.ศ. ๑๑๔

คำอธิบายพระนามเจ้านายแลชื่อผู้อื่นซึ่งได้ลงไว้แล้ว ยังบกพร่องอยู่ จะอธิบายเพิ่มเติมต่อไปนี้

๑ บรมนารถวังน่า คือ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒ ทูลกระหม่อมปราสาท สมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูร

$\left. \begin{array}{}\mbox{กรมอักษร } \\\mbox{กรมขุน } \\\mbox{พระครู }\\[1.4ex]\end{array} \right\}$ คือกรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ

๔ เจ้าเข่ง พระวงษ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงยี่เข่ง แต่ยังเปนหม่อมเจ้าตำแหน่งผู้รับสั่ง

$\left. \begin{array}{}\mbox{พระยาเมืองป่า } \\[1.4ex]\mbox{พระยาโอฆบุรี }\\[1.4ex]\end{array} \right\}$ เปนนามเรียกล้อ พระมหาสงคราม ว่าอยากเปนพระยาพิศณุโลก

๖ พระอินทรเทพ ใหญ่ซ้าย คือ พระยาพิไชยสงคราม อ่ำ

๗ พระราชวรินทร นอกขวา คือ พระยามหาอำมาตย์ หรุ่น ศรีเพ็ง

๘ พระศรีภักดี สนมซ้าย คือ เจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช เวก บุญรัตพันธุ์

๙ จมื่นสมุหพิมาน ชื่อทัต

๑๐ หลวงเทพ คือ ขุนเทพ บอกสักรวาวงพระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์

๑๑ ขุนเกษวินาศ ชื่อขำ เปรียญ ต่อมาเปนหลวง

๑๒ จ่าช่วงไฟประทีปวัง คง กรมวัง บอกสักรวาวงพระมหาสงคราม

๑๓ หมื่นนิพนธ์พจนาดถ์ ดิศ อาลักษณ ต่อมาเปนขุน บอกสักรวาวงหลวงสิทธิ์ศรสงคราม

๑๔ เสมียนตรา มหาดไทยวังน่า ชื่อน้อย เปนเจ้าของลคร

๑๕ เจ้าสัวหงษ์ เปนผู้ออกหวยคนแรกในรัชกาลที่ ๓

๑๖ จางวางเผือก จางวางกรมหมื่นอมเรนทรบดินทร เปนเจ้าของลคร

๑๗ นายภู่ เปนกวีชเลยศักดิ์ บอกสักรวาวงหม่อมเจ้าเจริญ

๑๘ นายหนู จางวางในกรมขุนเจริญ บอกสักรวาวงช่างเขียน

๑๙ นายฤกษ์ เปรียญ ที่แต่งนิราศพระปฐม ภายหลังได้เปนหลวงจักรปาณี บอกสักรวาวงพระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์

๒๐ นายตาบ ผู้ช่วยบอกสักรวาในวงพระมหาสงคราม

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ