ราชสดุดี

เฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. ๒๔๕๙

(คัดจากสมุทสารปีที่ ๓ เล่ม ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๙)

----------------------------

๏ ฉบงง ฯ

๑๖ สรวมชีพอภิวาทบาทบงสุ์ พระผู้ดำรง
สยามรัฐฉัตร์ชัย  
๏ เชิดชาติศาสน์รุ่งกรุงไทย สบสรรพ์ศรีวิลัย
กะลีมล้างห่างหาย  
๏ พระฤทธิ์เล่ห์ฤทธิ์นารายน์ คุณเช่นชลสาย
พระเดชดังดวงสุริย์ฉาน  
๏ เลี้ยงหล้าประชาราษฎร์สำราญ สมณพราหมณาจารย์
จำเริญประเทองเริงมน  
๏ กรรมชั่วกลั้วโทษทรผล หวยถั่วยั่วคน
ให้ย่อยให้ยับทรัพย์สิน  
๏ ทรงขจัดจากแคว้นแดนดิน ราษฎรผ่อนภิญ-
โญภาพด้วยผลธนสาร  
๏ สัมมาอาชีพชูงาน กสิกิจพณิชการ
ประกอบกำไรไพบูลย์  
๏ พระคือนารายน์ไวกูณฐ์ แปรภาคมาพูน
สิริพิพัฒน์ภพไทย  
๏ เสด็จถลิงถวัลยรัฐราไช- ศวรรเยศแต่ใน
ฉนำอันแรกฤๅนาน  
๏ พระเดชพระหากบรรดาล ได้แสงศรสาร
เศวตธวัชชัยเฉลิม  
๏ กระบี่ธุชครุฑพ่าห์เผดิม โดยเทพเธอเสริม
พระเกียรติ์ให้เห็นมหัศจรรย์  
๏ ธงนารายน์ศรนารายน์พรายพรัน พารณ์พิศณุพันธ์
ก็ผุดเฉภาะพ้องปี  
๏ เปนศุภนิมิตรชัยศรี แสดงเดชภูมี
ปรากฎไปทั่วทิศา  
๏ ทรงธรรมล้ำเลิศปรีชา เชี่ยวเชิงรัฏฐา-
ภิบาลนุบายหลายละบอง  
๏ ทรงตั้งพลสมัคเปนกอง เสือป่าสมปอง
พระปลุกน้ำใจไทยหาญ  
๏ เสกส่ำลูกเสือชำนาญ ในนิติศาสตร์สาส์น
ค่อยเสี้ยมนิสัยไทยเยาว์  
๏ เห็นแน่แก่ใจไทยเรา ย่อมทันเทียมเขา
ประเทศที่รุ่งเรืองมา  
๏ มีสิ่งซึ่งควรจักสา- ธกคือราชา
ธิราชวิลาศรังสรรค์  
๏ ยศพลเอกแด่ทรงธรรม์ เถลิงสถลทัพอัน
อุดมอดุลย์เดชา  
๏ ราชใดในทิศบูรพา ฤๅเคยมีปรา-
กฎเช่นพระองค์ทรงยศ  
๏ สุดพร้องรำพรรณ์สรรพจน์ บรรยายพระยศ
พระเกียรติกำไรใหญ่หลวง  
๏ ส่ำข้าประชาไทยทั้งปวง ภักดีมีดวง
ฤดีนิยมชมบุญ  
๏ ขอเอาชีพปองสนองคุณ พระมหาการุญ
ลอองพระบาทราชพลี  
๏ คาบนี้ประสบสมัยอันดี เฉลิมพระชนม์พิธี
ทำนูลถวายชัยพร  
๏ สรวมเดชไตรรัตน์บวร ทั้งเทพนิกร
อันทรงมหิทธิศักดา  
๏ อีกอำนาจสัตย์วาจา อภิรักษ์ราชา-
ธิราชสยามงามธรรม  
๏ ทรงราชย์ยิ่งร้อยเรียงฉนำ พระพรรณเพียงคำ
พระพลพระเพิ่มไพบูลย์  
๏ สรรพทุกข์สรรพภัยไกลสูญ เสื่อมโรคาดูร
ใดราชประสงค์จงสม  
๏ สรวมสิทธิวาจาปรารมภ์ ข้าบาทบังคม
ถวายพระพรชโย ฯ  

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ