คำนำ

ข้าพเจ้ามาบังเกิดความปีติยินดีปรากฎขึ้นแก่ใจอย่างเหลือล้น คือ มาระฦกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาชุบเกล้า ฯ ข้าพเจ้าให้ได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งซึ่งปู่แลบิดาข้าพเจ้าได้เคยสนองพระเดชพระคุณมา ทั้งระฦกถึงบุญคุณของท่านบรรพบุรุษ ซึ่งได้ประกอบไว้ในหนหลัง บังเกิดกุศลเจตนาขึ้น จึงบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เปนบุพพเปตพลีในครั้งนี้ แลมีงานรื่นเริงเนื่องในงานนั้น

ข้าพเจ้าคิดว่า ควรจะมีของแจกเปนที่ระฦกสักสิ่งหนึ่ง จึงได้จัดการพิมพ์หนังสือเล่มนี้เปนของแจกที่ระฦกในงาน หวังว่าคงจะเปนที่พอใจทั่วกัน แลขอขอบคุณท่านขุนโสภณอักษรกิจไว้ในที่นี้ด้วย ที่ช่วยพิมพ์หนังสือเล่มนี้ให้

พระยาศรีสุนทรโวหาร

บ้านถนนเพชรบุรี

วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ