กลับกรุงเทพ ฯ

เวลา ๑๐ ทุ่มออกจากที่พักแรกตำบลท่าช้างข้ามลำน้ำมูลมาตามทาง พักที่บ้านพระผุดครู่หนึ่ง แล้วเดินทางต่อไป

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ เวลาเช้าโมงหนึ่งถึงบ้านมะเริง หม่อมเจ้าบวรเดช ผู้บัญชาการกรมทหารมณฑลนครราชสิมา พระยาสุริยเดชวิเศษฤทธิ์ ปลัดเทศาภิบาลมณฑลนครราชสิมา กับพระรำไพพงศ์บริพัตร เจ้าพนักงานกรมรถไฟมารับถึงกลางทาง ผ่านที่พักแสนศุขมาถึงสถานีรถไฟเมืองนครราชสิมาเวลาเช้า ๒ โมง ๑๕ นาที ระยะทาง ๔๕๐ เส้น อำลาแลขอบใจพระกำแหงสงคราม ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครราชสิมา และข้าราชการมณฑลนครราชสิมาที่ไปด้วยเสร็จแล้ว เวลาเช้า ๒ โมงครึ่งรถไฟพิเศษเคลื่อนจากสถานีมาถึงแก่งคอยเวลาเที่ยง ๒๓ นาที เวลาบ่าย ๔ โมง ๕ นาที รถไฟพิเศษถึงสถานีกรุงเทพ ฯ เวลาค่ำได้เข้าเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทณะพระที่นั่งอัมพรสถาน เปนเสร็จการที่ไปมณฑลอุดรแลมณฑลอิสาณ รวมเวลาตั้งแต่ออกจากกรุงเทพ ฯ จนกลับมาได้ ๕๖ วัน.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ