ตัวละคร

ชาวฟ้า

สุเทษณะเทพบุตร์.

จิตระเสน, หัวหน้าคนธรรพ์ของสุเทษณ์.

จิตระรถ, สาระถีของสุเทษณ์.

มายาวิน, วิทยาธร.

มัทนา, เทพธิดา.

เทพบุตร์, คนธรรพ์, และอับสร บริวารของสุเทษณ์.

ชาวดิน

พระกาละทรรศิน, คณาจารย์อยู่ในป่าหิมะวัน.

โสมะทัต, หัวหน้าศิษย์ของพระกาละทรรศิน.

นาค, ศิษย์ของพระกาละทรรศิน.

ศุน, ศิษย์ของพระกาละทรรศิน.

ท้าวชัยเสน, กษัตริย์จันทรวงศ์ผู้ทรงราชย์ในนครหัสตินาปุระ.

ศุภางค์, นายทหารคนสนิธของท้าวชัยเสน.

นันทิวรรธนะ, อมาตย์ของท้าวชัยเสน,

ชาวสวนหลวง.

วิทูร, พราหมณ์หมอเสน่ห์.

พระนางจัณฑี, มเหสีของท้าวชัยเสน.

ปริยัมวะทา, นางกำนัลของท้าวชัยเสน.

อราลี, นางค่อมฃ้าหลวงพระนางจัณฑี.

เกศินี, ฃ้าหลวงพระนางจัณฑี.

ศิษย์พระฤษี ; นายทหาร, พราน , ราชบริพาร, และฃ้าหลวง.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ