พระราชหัตถเลขา เมื่อเสด็จประพาสมณฑลราชบุรีในปีระกา ร.ศ. ๑๒๘

พระราชหัตถเลขา เมื่อเสด็จประพาสมณฑลราชบุรีในปีระกา ร.ศ. ๑๒๘

พระราชหัตถเลขา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อเสด็จประพาสมณฑลราชบุรีในปีระกา ร.ศ. ๑๒๘

(พ.ศ. ๒๔๕๒)

----------------------------

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำรัสสั่งให้พิมพ์พระราชทาน

ในงารทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร

พระศพสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๐

----------------------------

พิมพ์ที่โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ