เรื่องโคบุตร

๏ เห่เอยเห่ถวาย ถึงเรื่องนิยายแต่ปางหลัง
ให้พระองค์ทรงฟัง เมื่อแรกตั้งโลกา
๏ มีพระมิ่งมงกุฎ ชื่อโคบุตรสุริยา
ได้ข่าวพระธิดา ตรึกตราตรอมใจ
๏ องค์อำพันขวัญเนตร เนานิเวศน์วังใน
แม้นรู้ที่จะไป มอบไมตรีนาง
๏ นิ่งนึกตรึกเกรง จะทรงเพลงยาวพลาง
พอเปนคำนำทาง ให้สว่างวิญญา
๏ เขียนสารใส่ตอง ให้ขุนทองปักษา
ซ้ำสั่งสกุณา ให้พาสารตรารีบไป
๏ ให้เจ้าสาวสวรรค์ องค์อำพันพิศมัย
ฤๅลูกน้อยกลอยใจ นอนอยู่ในวัง เอย ๚

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ