เรื่องกากี

๏ เห่เอยเห่กล่าว ถึงเรื่องราวสกุณา
ครุธราชปักษา อุ้มกากีบิน
๏ ล่องลมชมทวีป ในกลางกลีบเมฆิน
ข้ามคิรีศีขรินทร์ มุจลินท์ชโลทร
๏ ชี้ชมพนมแนว นั่นเขาแก้วยุคันธร
สัตตภัณฑ์สีทันดร แลสลอนล้วนเต่าปลา
๏ งูเงือกขึ้นเกลือกกลิ้ง มัติมิงคลมัจฉา
จรเข้แลเหรา ทั้งโลมาแลปลาวาฬ
๏ โผนเผ่นเล่นระลอก ชลกระฉอกฉาดฉาน
นาคาอันกล้าหาญ ขึ้นพ่นพล่านคงคา
๏ หัสดินบินฉาบ ก็คาบขึ้นบนเวหา
ในทเลเภตรา บ้างแล่นมาแล่นไป
๏ ลำนิดนิดจิ๊ดจิ๋ว เห็นหวิวหวิวอยู่ไรไร
ชมชื่นหฤไทย ก็ลอยไปในเมฆา
๏ อุ้มแอบแนบชิด ถนอมสนิทเสนหา
ปีกอ่อนร่อนรา กระพือพาเผ่นทยาน
๏ ลอยรอบขอบพระเมรุ บริเวณจักรวาฬ
ชมป่าหิมพานต์ เชิงชานพระเมรุธร
๏ สินธพตลบเผ่น สิงโตกิเลนแลมังกร
ราชสีห์ดูมีหงอน แก้วกุญชรแลฉัททันต์
๏ นรสิงห์แลลิงค่าง อีกเซี่ยวกางแลกุมภัณฑ์
ยักษ์มารชาญฉกรรจ์ ทั้งคนธรรพ์วิเรนทร
๏ นักสิทธิวิทยา ถือคทาธนูศร
กินรินแลกินร รำฟ้อนร่อนรา
๏ ห่านหงษ์หลงเกษม อยู่ห้องเหมคูหา
พระฤๅษีชีป่า หาบผลาเลียบเนิน
๏ คนป่าทั้งม่าเหมี่ยว ก็จูงกันเที่ยวดุ่มเดิน
ลอยลมชมเพลิน พนมเนินแนวธาร
๏ มีหุบห้องปล่องเปลว ดูห้วยเหวรโหฐาน
ลดหลั่นเป็นชั้นชาน เงื่อมตระหง่านเมฆี
๏ บ้างเขียวขาวดูวาววาม เรืองอร่ามรัศมี
ชมพลางทางชี้ บอกคดีนีรมล
๏ ที่สูงเยี่ยมเทียมฟ้า นั่นต้นนารีผล
รูปร่างเหมือนอย่างคน ดูงามพ้นคณนา
๏ ยิ้มย่องผ่องภักตร์ วิไลยลักษณ์ดังเลขา
น้อยน้อยย้อยระย้า เพทยาธรคอย
๏ ที่มีฤทธิปลิดเด็ด อุ้มรเห็จเหาะลอย
พวกนักสิทธิฤทธิน้อย เอาไม้สอยเสียงอึง
๏ บ้างตะกายป่ายปีน เพื่อนยุดตีนตกตึง
ชิงช่วงหวงหึงษ์ เสียงอื้ออึงแน่นนัน
๏ ที่ไม่ได้ก็ไล่แย่ง บ้างทิ่มแทงฆ่าฟัน
ที่ได้ไปไว้นั้น ถึงเจ็ดวันก็เน่าไป
๏ พระบอกนางทางพา ลอยฟ้าสุราไลย
เที่ยวชมเล่นให้เย็นใจ แล้วกลับไปวิมาน เอย ๚

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ