กล่อมพระบรรธม

๏ เห่เอยพระหน่อนารถ พระเยาวราชอดิศร
หน่อเนื้อพระชินวร จำเริญสวัสดิมงคล
๏ เทพเชิญเจริญภักตร์ พระยอดรักมาปฏิสนธิ์
ฝูงญาติแลฝูงชน ก็ชื่นชมแลสมปอง
๏ หมายพึ่งพระเดชา อยู่ในใต้ฝ่าธุลีสนอง
เชิญเสด็จลงอู่ทอง ไสยาศน์สำราญพระวรกาย
๏ พี่เลี้ยงแลนางนม บังคมบาทกล่อมถวาย
พร้อมเพรียงอยู่เรียงราย บำเรอพระราชเยาวพา
๏ บ้างก็เข้าประคองซ้าย บ้างก็ย้ายประคองขวา
ดังเดือนดาวในเวหา มาแวดล้อมพระจันทร
๏ เชิญผธมให้หลับสนิท อย่าหงุดหงิดพระไทยถอน
อย่ายกพระบาทกร ขึ้นกวัดแกว่งอยู่ไปมา
๏ อย่าทรงพระกรรแสงกริ้ว จะเผือดผิวพระมังษา
เชิญหลับพระไนยนา นิทราสำราญพระองค์เอย ๚

๏ เห่เอยพระโฉมเฉิด ดังแก้วเกิดในดวงประทุม
เทพชวนกันชุมนุม ประชุมเชิญให้ลงมา
๏ จากทิพพิมานทอง อันเรืองรองรจนา
พระเอกอรรคชายา นารีเลิศประเสริฐวงษ์
๏ จะแลไหนวิไลยลักษณ์ พระวรภักตร์ก็สมทรง
พวกพระญาติประยุรวงษ์ ก็ปลงปลื้มลืมเกรียมกรม
๏ เพลิดเพลินเจริญรัก อยู่พร้อมพรักภิรมย์สม
ทั้งพี่เลี้ยงแลนางนม ต่างชื่นชมทุกคืนวาร
๏ ก็อวยไชยถวายพร จงถาวรเกษมสานต์
พระโรคไภยอย่าแผ้วพาน ให้สำราญพระองค์ เอย ๚

๏ เห่เอยเห่กล่อม พระทูลกระหม่อมจะบรรธม
ข้าบาทขอบังคม ขับประสมดนตรี
๏ ฟังเสนาะเพราะสำเนียง ประสานเสียงดีดสี
ขับไม้มโหรี รายรอบพระกรงทอง
๏ ฝ่ายพี่เลี้ยงจะชักช้า นางกัลยาจะกล่าวสนอง
ถนอมในพระกรงทอง ให้พระบรรธมให้สำราญ
๏ สาลิกาในกรงกรอง ก็ส่งซ้องเสรียงหวาน
แขกเต้าเล่าประสาน ก็ขับขานกับโนรี
๏ เบญจวรรณรำพรรณพลอด ส่งเสียงสอดกับปักษี
ถวายเสียงสกุณี ระเรื่อยรี่ดังเรไร
๏ ให้เพลิดเพลินเจริญรศ หายระทดพระหฤไทย
ดังดนตรีปี่ไฉน มากล่อมให้บรรธม เอย ๚

๏ เห่เอยพระเยาวลักษณ์ ประเสริฐศักดิกว่าสุริวงษ์
เทพเชิญดำเนินองค์ ลงมาจากฟากตรึงษ์ไตร
๏ พระวรโฉมประโลมเลิศ ประเสริฐพร้อมลม่อมลไม
ดังแท่งทองมาทอดไว้ ในพระอู่ดูน่าชม
๏ พระกรรณเกษเนตรขนง พระวรองค์ก็งามสม
ดังช่างกลึงมาเกลากลม ประสงค์สมในลำทรง
๏ เชิญเถิดพระหน่อนารถ ไสยาศน์หลับพระเนตรลง
พร้อมเหล่าประยูรวงษ์ ประจงกล่อมถนอมนวล
๏ ทั้งนางนมแลพี่เลี้ยง ประคองเคียงให้เสรสรวล
บรรธมเถิดพระทรามสงวน เวลาก็จวนจะเลยไป
๏ อย่าทรงเล่นให้ล่วงเวลา เชิญนิทราสำราญฤไทย
ให้แคล้วคลาศนิราศไภย พระชนม์ได้สักร้อย เอย ๚

๏ เห่เอยพระเยาวราช พระหน่อนารถจอมสกล
เทพเชิญให้ปฏิสนธิ์ ในมณฑลธิบดินทร์
จำเริญเรื่องพระเดชา ทั้งวงษามาพร้อมสิ้น
ประชาชนพระจอมนรินทร์ ก็ยินดีอำนวยพร
๏ สวัสดีอย่ามีทุกข์ จำเริญศุขสโมสร
จงสถิตย์สถาวร ขจรทั่วทั้งธาตรี
๏ ให้พร้อมพรั่งทั้งเกียรติยศ ทั้งชนบทชาวกรุงศรี
ให้นบนอบชอบฤดี มาอัญชลีพึ่งเดชา
๏ อย่ามีพระโรคัน จำเริญมั่นพระชัณษา
วรรณศุขพลา จงบริบูรณ์ภูลศุข เอย ๚

๏ เห่เอยวันเพ็ง พระจันทร์ก็เปล่งปลั่งลอย
เหลืองชแล่มแช่มช้อย เคลื่อนคล้อยลอยลม
๏ แจ่มแจ้งแสงส่อง สว่างห้องพระบรรธม
น้ำค้างลงพร่างพรม ชำเลืองชมพระจันทรา
๏ ที่กลางเดือนเหมือนกระต่าย คล้ายคล้ายยายกับตา
ลอยเลื่อนเคลื่อนคลา ทุกเพลาราตรี
๏ ดาวดวงช่วงโชติ รุ่งโรจน์รัศมี
ร่อนเร่ในเมฆี จรลีเลื่อนลอย
๏ แสนรักจักใคร่ได้ ไม่มีใครจะช่วยสอย
เรียงรายพรายพร้อย น้ำค้างย้อยเย็นใจ
๏ ที่ดวงเด่นเปนเอก ดั้นเมฆอยู่ไรไร
ดาวสำเภาเสาใบ ลอยอยู่ในนภา
๏ ดาวเต่าดาวจรเข้ ขึ้นร่อนเร่ในเวหา
ดาวธงอยู่ตรงหน้า ดาวพระยาอัศดร
๏ โชติช่วงดวงเด่น ดังจะเผ่นโผนจร
ดาวไถก่งโง้งงอน ขึ้นลอยร่อนรายเรียง
๏ ปักษาการเวก แฝงเมฆมองเมียง
ร่อนร้องซ้องเสียง สำเนียงเสนาะเพราะเพลง
๏ ไก่สวรรค์ขันเอ๊ก แว่ววิเวกวังเวง
ดังเทวัญบรรเลง ซอเจ้งจับใจ
๏ เสียงจังหรีดกรีดกริ่ง หริ่งหริ่งเรไร
ดังดนตรีปี่ไฉน มากล่อมให้ไสยา
๏ รวยรินกลิ่นกลั่น จวงจันทน์กฤษณา
ลมเชยรำเพยพา ให้ไสยาเย็น เอย ๚

๏ เห่เอยพระจันทร์เพ็ง ดูปลั่งเปล่งวิมลโฉม
เคลื่อนคล้อยลอยโพยม ดูน่าประโลมละลานใจ
๏ ทรงกลดดูหมดเมฆ แลวิเวกนภาไลย
งามเพลินเจริญใจ จะหายไปกับไนยนา
๏ ดูดวงเดือนก็เลื่อนลอย แช่มช้อยดังเลขา
ดูน่ารักลักขณา พระจันทราช่างงามจริง
๏ ดวงเดือนช่างเหมือนภักตร์ นรลักษณ์พระองค์หญิง
พริ้งเพริศประเสริฐยิ่ง น่าประวิงใจ เอย ๚

๏ เห่เอยดาวพยับ ดังใครประดับในเวหา
เปนรูปสัตว์ดังจัดแจง กระจ่างแจ้งในนภา
๏ ดูน่าเพลินเจริญใจ แลวิไลยในเมฆา
งามระยับจับตา ด้วยดาราพร่างพราย
๏ เวลากระจ่างเมฆ ลิ่ววิเวกไม่ระคาย
ห้อมล้อมบุหลันฉาย เพริศพรายจะพรรณา
๏ พระจันทร์ท่านทรงกลด ชักรถครรไลลา
ดูลอยเลื่อนในนภา พระจันทราท่านงาม เอย ๚

๏ เห่เอยเห่ช้า พวงผกาสุมาไลย
เคลื่อนคล้อยลอยไป สักเมื่อไรจะลอยมา
๏ คลายคลายสายสมุท แลก็สุดสายตา
สร้อยสุคนธ์มณฑา แย้มผกาผลิขจร
๏ บานแบ่งแสงสด ระรื่นรศเกสร
ภุมรินบินร่อน ว่ายว่อนเวียนวน
๏ เกลือกกลั้วมัวเมา ไซ้สร้อยเสาวคนธ์
หอมฟุ้งปรุงปน รศสุคนธ์สุมาไลย
๏ สาธุสะพระพาย ช่วยเชยชายมาชื่นใจ
ระรื่นรินกลิ่นใกล้ สักเมื่อไรจะได้เชย
๏ แสนรำฦกดึกดื่น รศรื่นรำเพย
พวงมาลีเจ้าพี่เอ๋ย จะลอยเลยลับตา
๏ เย็นน้ำค้างพร่างพรม ระรื่นลมพัดพา
หอมแต่กลิ่นจำปา มลิลาลำดวน
๏ สาวหยุดสาวสวาดิ พุทชาดหอมหวน
นางแย้มแช่มชวน ให้รัญจวนจิตรใจ
๏ แก้วกุหลาบซาบทรวง ไม่เหมือนพวงสุมาไลย
หอมบุหงารำไป ชื่นฤไทยทุกเพลา
๏ หอมกลิ่นอินจันทน์ อังกาบกรรณิกา
รศคนธ์มณฑา ชื่นวิญญาในอารมณ์
๏ ดอกฟ้าเจ้าข้าเอ๋ย ยังไม่เคยเชยชม
กลิ่นกลบตระหลบลม แต่สุกรมแลยมโดย
๏ ระรวยรินกลิ่นโบก เกสรโศกโบกโบย
รื่นรื่นชื่นโชย ร่วงโรยโปรยปราย
๏ พวงพยอมหอมกรุ่น กลิ่นพิกุลฟุ้งขจาย
น้ำค้างพร่างพราย พระพายชายเฉื่อยมา
๏ หอมหวนอวลอบ พิกุลตลบโลกา
ชื่นพระไทยไสยา ระรื่นรศมาไลย เอย ๚

• • • • • •

๏ เห่เอยเข้าไสยาศน์ เทวศหวาดในวิญญา
ยอกรก่ายภักตรา แล้วจินตนาคนึงใน
๏ จึงเผยสุวรรณบัญชร ทุรนร้อนในฤๅไทย
เห็นแสงพระจันทร์เธอดั้นไข ส่องถึงในช่องแกล
๏ บริสุทธิผุดผาด สุกสอาดในตาแล
พี่หมายน้องเหมือนปองแข เฝ้าชะแง้ชะเง้อคอย
๏ โอ้บุหลันวันเพ็ง อันปลั่งเปล่งครรไลลอย
สุดจะเหาะไปเสาะสอย ให้เคลื่อนคล้อยจากโพยม
๏ พินิจเตือนไม่เหมือนมาด ยิ่งร้อนราชฤไทยโทรม
มณฑาไทวิไลยโฉม เมื่อไรจะโน้มมาถึงกร
๏ เหลือที่มาดสวาดิหวัง เจียนชีวังจะม้วยมรณ์
ด้วยรศรักกำเริบร้อน จะผันผ่อนฉันใดดี
๏ เหมือนหนึ่งว่ายในสายชล อันกว้างพ้นพันทวี
แม้นดวงยิหวาไม่ปรานี ก็เห็นทีจะมรณัง
๏ เหมือนต้องศรสหัสจักร มากรึงปักสริรังค์
เหลือจะทนพ้นกำลัง ในทรวงดังเปนกองไฟ
๏ อกเอ๋ยเมื่อยามเข็ญ ไม่เล็งเห็นท่านผู้ใด
ช่วยดับทุกข์ครั้งนี้ได้ ไม่เห็นใครก็จำจน
๏ อาวรณ์หวนครวญคร่ำ กินแต่น้ำอัสสุชล
ดึกกำดัดสงัดคน ประมาณจนสักสองยาม
๏ เสียงไก่ขันสนั่นแจ้ว วิเวกแว่วหไทยหวาม
สำคัญว่าพงางาม มาร้องถามก็ยินดี
๏ พลางรับขวัญสมรมิ่ง ว่ายอดหญิงได้ปรานี
แม่มาแล้วฤๅแก้วพี่ เชิญมานี่เถิดสายใจ
๏ พี่ตั้งหน้าคอยท่าน้อง ยิ่งหม่นหมองหฤไทย
อย่าเขินขามเลยทรามไทย ปลื้มอาไลยของพี่ยา
๏ แล้วเยี่ยมแกลแลลอด พลางก็ทอดทัศนา
แลเขม้นไม่เห็นมา หวาดผวาสกลกาย
๏ เออนี่แล้วมิละเมอ ครั้นแจ้งก็เก้อคิดลอาย
จนดาวเคลื่อนเดือนก็บ่าย ไม่เหือดหายความรัญจวน
๏ พระพายพาสุคนธมาศ รุกขชาติอันหอมหวน
กลิ่นตระหลบอบอวล แต่ครวญจนหลับไป เอย ๚

๏ เห่เอยพระสุริยง จะลับลงในเหลี่ยมผา
ให้อาไลยในทวีป ไม่เร่งรีบรถคลา
อาไลยมิใคร่จะจร ค่อยรอนรอนเวลา
ดวงแดดก็แผดเผือด ดูคล้ายเลือดมารา
ทั้งดวงพระภักตร์ลักขณา ก็โรยราแรมยล
ให้อาไลยในสมร มิใคร่จะจรก็จำจน
น่าสงสารพระสุริยน มิใคร่จะสนธยา เอย ๚

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ