พระราชหัตถเลขาฉะบับที่ ๓

พระราชโทรเลขมีไปจากกลันตัน

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๑๒๔

ถึง มกุฎราชกุมาร กรุงเทพฯ

ฉันได้กลับลงมาจากกลันตันเดี๋ยวนี้ การรับรองอย่างเดียวกับแต่ก่อน แต่อยู่ข้างจะดีขึ้นไปกว่า บุลูกลันตันเรียบร้อยแปลกขึ้นบ้าง พี่น้องและกรมการดูเข้ากันทำราชการดีขึ้น ได้ให้ตราที่ ๑ มงกุฎ พระยากลันตัน ที่ ๓ ช้างเผือก รายามุดา การทุกสิ่งเรียบร้อย คนทั้งปวงสบายหมด

(พระบรมนามาภิไธย) สยามินทร์

  1. ๑. พระยาพิพิธภักดี (ตวนกูสนิ).

  2. ๒. พระโยธีประดิยุทธ์ (ตวนกูเยนา).

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ