พระราชหัตถเลขาฉะบับที่ ๒

ศาลาว่าการมณฑลนครศรีธรรมราช

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ร.ศ. ๑๒๔

ถึง โต พ่อมาถึงแต่คืนนี้ ได้ขึ้นบกเวลาเช้า ไปขึ้นท่าท้ายเมือง เดินมาตามตลาด มีบ้านเรือนเป็นตลาดต่อไปข้างท้ายเมืองยังอีกมาก ตามท้องตลาดมีเรือนโรงใหม่ๆ ตลอด ของขายเป็นของต่างประเทศมากขึ้นมาก มีดิสเปนสารีไทยและอย่างฝรั่งอย่างละแห่ง มาแวะบังสุกุลพระยาวิเชียร แล้วดูศาลที่ย้ายมาตั้งที่หอนั่งพระอนันต์ที่ซื้อไว้ เห็นจะเป็นศาลอย่างงามในพระราชอาณาเขตต์ แต่เป็นเก๋งจีน ที่บ้านพระยาสุขุมเดิมเป็นที่ว่าการมณฑล พระยาสุขุมย้ายมาอยู่บ้านใหม่ ถึงเป็นฝากระดานแต่สบายไม่สู้ร้อน เพราะที่เดิมเป็นเก๋งเจ๊ก ที่ใหม่เป็นฝรั่ง ต้นไม้งาม

การเจริญขึ้นทุกอย่าง เห็นรอบข้าง ตลอดจนพลเมืองดูรื่นเริง กล้าขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก เป็นที่ยินดี

ยังตอนบ่ายจะดูอีกรีบเขียนให้ทันเมล์

(พระบรมนามาภิไธย) สยามินทร์

  1. ๑. พระยาวิเชียรคิรี (ชม ณ สงขลา) ผู้ว่าราชเมืองสงขลาคนก่อน.

  2. ๒. ศาลมณฑลนครศรีธรรมราช

  3. ๓. พระอนันตสมบัติ (เอม ณ สงขลา) น้องพระยาวิเชียรคิรี (ชม) เป็นบุตรพระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร).

  4. ๔. พระยาสุขุมนัยวินิต (ปั้น สุขุม เปรียญ) ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช ต่อมาเป็นเจ้าพระยายมราช.

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ