นามเมืองลพบุรี

อนึ่งชื่อเมืองนั้นว่าลพบุรีเป็นแน่ เพราะแปลจากคำว่าเมืองละโว้ แต่ทุกวันนี้คนชาววัดอวดรู้อวดล้นๆ ไปอุตริเขียนว่าเมืองนพบุรี แปลว่าเมืองใหม่หรือนพเคราะห์ นพคุณ นพรัตน อะไรๆ คิดเหลิงเจิ้งเลิ้งแมวไป ใครๆ อย่าเชื่ออย่าเขียนอย่าเรียกตาม ให้คงใช้ว่าเมืองลพบุรีทั้งเรียกทั้งเขียนเทอญฯ

อนึ่งเมืองสระบุรีนั้น ในพระราชกำหนดกฎหมายมาแต่โบราณก็เรียกและเขียนว่าเมืองสระบุรี แต่เดี๋ยวนี้ใครเล่าเป็นตัวอุตริอวดรู้บาลีบาลั่มมาเรียกบ้างเขียนบ้าง ว่าเมืองสุระบุรี สุระแปลว่าคนกล้าหรือกล้าอะไรกับลาว ในหลวงก็ไม่ได้ตั้งได้แปลง ใครเล่าอวดรู้อวดดีมาดัดมาแปลงชื่อบ้านชื่อเมือง ตั้งแต่นี้ไปห้ามอย่าให้ใครเรียกและเขียนใส่ตีนอุว่าสุระบุรีเป็นอันขาด ให้เรียกว่าสระบุรี และเขียนว่าเมืองสระบุรีอยู่ตามเดิมเทอญฯ[๑]

(คัดจากประกาศเรื่องพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ณ วันพุธเดือน ๕ แรม ๒ ค่ำปีมะเมียยังเป็นนพศก (พ.ศ. ๒๔๐๐)[๑] นามเมืองสระบุรีนี้ไม่เกี่ยวแก่เมืองลพบุรี แต่มีอยู่ในประกาศฉะบับเดียวกัน จะตัดออกก็เสียดายจึงคงไว้

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ