หม่อมใหญ่ เทวกุล

เกิดวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๑

ถึงอนิจกรรมวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๐

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ