แผนผังฉากที่ ๒

ฉากองก์ที่ ๒

อธิบาย

ฉากหลัง: ภาพต้นไม้อย่างที่ปลูกหรือมีอยู่ธรรมดาในสวนป่า.

ระเบียง : พนักและเสาไม้. ฃ้างนอกมีฉากภาพสวนป่า.

ห้อง : ผนังเปนไม้กระดานทาสี, มีน่าต่างประตูตามที่หมายไว้ในแผนผัง. น่าต่างประตูต้องมีบานที่เปิดปิดและลั่นกลอนได้จริง ๆ ทุกช่อง. ผนังที่ว่างติดรูปฉายใส่กรอบ.

เครื่องเรือน : (หมายเลขตามแผนผัง) - (๑) โต๊ะกินอาหาร; (๒) เก้าอี้ไม้เดี่ยว ๆ; (๓) ตู้จัดของเบ็ดเตล็ด; (๔) ปืนแก๊บ, ย่าม, เขนง และมีดดาพฝักไม้. ติดที่ผนัง; (๕) ตู้หนังสือเล่ม; (๖) เก้าอี้ชุด; (๗) เก้าอี้หวายมีแขน; (๘) โต๊ะ. มีที่เขี่ยบุหรี่ ฯลฯ; (๙) โต๊ะกลม, วางหนังสือพิมพ์; (๑๐) เก้าอี้นอน. เครื่องเรือนเปนชนิดที่มักหาซื้อได้จากเรือนจำหัวเมือง, แต่เก้าอี้นอนให้เปนอย่างนอนได้สบายจริง ๆ และให้มีแต่พนักหัว, มีหมอนหนุนหัว, แต่พนักฃ้างต้องอย่าให้มี. ปืน, ย่าม เขนง, และมีดดาพที่ติดผนังนั้นต้องให้ปลดได้ง่ายๆ. นอกจากนี้จะมีเฃากวาง, เฃาควาย, หรือเครื่องป่าอื่นติดตามผนังบ้างก็ได้.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ