แผนผังฉากที่ ๑

ฉากองก์ที่ ๒

อธิบาย

ากหลัง : เปนภาพสวน, เห็นหลังคาตึกอีกหลัง ๑ รำไร.

เฉลียง : พนักและเสาปูน.

ห้อง : ผนังตึก. ประตูขวาสมมติว่าเปนทางสำหรับเฃ้าไปในเรือน, ประตูกลางบานกระจก, เปิดออกไปเฉลียง; ประตูซ้ายสมมติว่าเปนทางออกไปนอกเรือน. น่าต่างในหัวจิ้งหรีดเปิดเห็นสวนทางช่องขวาและกลาง, ช่องซ้ายเปิดออกไปเห็นเฉลียง. ในห้องติดรูปภาพตามสมควร.

เครื่องเรือน, (ตามหมายเลขในแผนผัง) : (๑) โต๊ะเขียนหนังสือ, เปนโต๊ะเขื่องอย่างที่คนทำงานจริง ๆ ใช้, มีเครื่องเขียนหนังสือพร้อม, มีเครื่องโทรศัพท์ด้วย. (๒) เก้าอี้เขียนหนังสือ. (๓) เก้าอี้มีแขน ๒ ตัว. (๔) ตู้ไว้หนังสือเล่ม. (๕) ตู้เครื่องถมหรือถ้วยชามเบญจรงค์. (๖) เก้าอี้ยาว. (๗) ตุ๊กะตาหินหรือทองแดง. หรือขวดปักดอกไม้. (๘) เก้าอี้ชุด ๖ ตัว. (๙) โต๊ะ, มีผ้าปูงาม ๆ. วางที่เขี่ยบุหรี่และกรอบรูปตั้ง. ส่วนของอื่น ๆ ที่เปนชิ้นเล็ก ๆ น้อย ๆ, ถ้ามีที่เหลือก็เพิ่มเติมได้, แต่อย่าให้ห้องรก.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ