ลำดับฉาก.

องก์ที่ ๑

ฉาก : ห้องนั่งในตึกของพระศุภสาส์นโศภิต, ในเขต “บ้านชัยบุรี”, กรุงเทพ ฯ (เวลาบ่าย)

องก์ที่ ๒

ฉาก : ห้องนั่งและห้องกินอาหารในเรือนของพระยาวิเศษคีรี, ที่ตำบลห้วยชุมพา, จังหวัดชัยบุรี. (เวลาก่อนเที่ยง, ภายหลังองก์ที่ ๑ ประมาณ ๓ สัปดาห.)

องก์ที่ ๓

ฉากเดียวกับองก์ที่ ๒ (เวลาบ่ายวันเดียวกัน.)

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ