ตัวละคอน

(ตามลำดับที่ออกโรง)

พระศุภสาส์นโศภิต.

สุกัญญา, (ภรรยาพระศุภสาส์นโศภิต)

ส่องศรี, (น้องสาวนายประเสริฐ ศุภางค์.)

นายสุธน ณชัยบุรี, (พี่ชายของสุกัญญา.)

นายประเสริฐ ศุภางค์

นายพัน, (คนใช้ของพระศุภสาส์นโศภิต.)

ผ่อง, (สาวใช้ของสุกัญญา).

นายพลโท พระยาศักรินทรเสนี, (นายทหารเบี้ยบำนาญ.)

พระยาวิเศษคีรีศรีพิชัยสงคราม, (จางวางกำกับราชการ จังหวัดชัยบุรี, บิดาของสุธนและสุกัญญา.)

คุณหญิงวิเศษคีรี.

นายมั่ง, พราน.

นายธูป, คนใช้ของพระยาวิเศษคีรี.

หลวงสุนทรทิพโยสถ, (นายแพทย์ประจำจังหวัดชัยบุรี.)

จอน, เด็กคนใช้ของนายสุธน ณชัยบุรี.

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ