สำเนาต้นฉบับลายมือเขียนอัตชีวประวัติ ของหลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์)

(สำเนาต้นฉบับลายมือเขียนอัตชีวประวัติหลวงพัฒนพงศ์ภักดีนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทายาทพระสารสาสน์พลขันธ์ผู้เก็บรักษาต้นฉบับ)

 

 

 

 

หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ