คำปรารภ

งานศพคุณหญิงแจ่ม พิรุฬห์พิทยาพรรณ ภรรยาข้าพเจ้าคราวนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่าควรมีหนังสือชำร่วยแก่ท่านที่กรุณามาเป็นเกียรติยศในงานตามประเพณีชาวไทย ข้าพเจ้าได้ขอให้คุณพระวรเวทย์พิสิฐ ช่วยขอหนังสือจากกรมศิลปากรพิมพ์สักเรื่องหนึ่ง เจ้าหน้าที่เลือกหนังสือจินดามณีให้ซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกพอใจมาก เพราะหนังสือเล่มนี้ย่อมจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในทางอักษรศาสตร์ และผู้ที่สนใจในทางอักษรศาสตร์ทั่วกันด้วย จึงตกลงพิมพ์เป็นของชำร่วยในงาน หวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจเป็นอย่างดี

ขออุทิศส่วนกุศลทักษิณานุปทานที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญในคราวนี้แก่ภรรยาข้าพเจ้า เพื่อให้ได้ประสพสุขารมณ์ในปรภพตามควร เทอญ

พิรุฬห์ พิทยาพรรณ

๑๐ เม.ย. ๒๔๘๕

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ