ปรารภ

ด้วยคุณพระโสภณอักษรกิจ ได้แสดงความจำนงไว้ว่า ในการพระราชทานเพลิงศพท่านเจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร จะขอมีส่วนช่วยเหลือบ้าง โดยท่านได้เป็นที่คุ้นเคย และเคารพนับถือมาเป็นเวลาช้านาน เมื่อได้ทราบว่าข้าพเจ้าจะพิมพ์หนังสือ “จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” เล่มนี้ขึ้นเพื่อจ่ายแจกเป็นธรรมบรรณาการแก่ท่านที่เคารพนับถือและญาติมิตรที่ได้ไปในงานพระราชทานเพลิงศพท่านเจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร คุณพระโสภณอักษรกิจจึงขอพิมพ์หนังสือนี้ช่วยเป็นสันถวไมตรีซึ่งมีต่อท่านที่ล่วงลับไปแล้ว

ข้าพเจ้าขอขอบคุณคุณพระโสภณอักษรกิจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีน้ำใจอันดีช่วยเหลือกิจการทั้งนี้ให้เป็นผลสำเร็่จไป ถ้าท่านเจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร สามารถจะทราบได้ด้วยญาณวิถีทางใดก็ดี คงจะมีความปีติยินดีอนุโมทนาในกุศลบุญราศีนี้ด้วย

เนียร ลพานุกรม

๑๕ มีนาคม ๒๔๘๑

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ