โคลง ๔

รถเร็วเรือว่องนํ้า เรือนสบาย
เมียซื่ออีกสหาย ร่วมไร้
ไปไหนฤจะวาย ความสุข
เรือยอดไชยาไซ้ ชอบต้องตามแผน

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๔๐ร.ศ. ๑๒๖

(โคลงบทนี้ทรงพระราชนิพนธ์แล้วเขียนลายพระราชหัตถเลขาปิดไว้ที่ในเก๋งเรือยอดไชยา ซึ่งทรงเป็นเรือพระที่นั่งเสด็จประพาสคราวนี้)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ