วัดระดับน้ำ

น้ำท่าที่หลักสังเกตลึก ๒ วาคืบ ๘ นิ้ว

ที่ท้องพรหมาสตรลึก ๕ ศอก ๒ นิ้ว

ร่องเหนือบ้านสตรีลึก ๓ ศอกคืบ ร่องท้ายบ้านสตรีลึก ๗ ศอก ๗ นิ้ว

หลังตะพานอิฐลึกศอก ๗ นิ้ว

น้ำท่า หลักสังเกตณวันอังคารเดือนสิบเอ็ดขึ้นสี่ค่ำปีฉลูนพ๑๐ศก สิ้นราษีกัญ น้ำลึก ๘ ศอกคืบ ๒ นิ้ว

หลักสังเกตณวันศุกร์เดือนสิบเอ็ดขึ้นแปดค่ำปีขาลสัมฤทธิ๑๑ศก ขึ้นราษีกัญ น้ำลึก ๘ ศอกคืบ ๘ นิ้ว

น้ำวันสิ้นราษีกัญปีขาลสัมฤทธิ๑๑ศก มากกว่าน้ำสิ้นราษีกัญ ปีฉลูนพ๑๐ศก ๖ นิ้ว

น้ำแควศรีราชหลากมาเมืองลพบุรี ณวันพุธเดือนสิบเอ็ดวันหกค่ำ ปีขาลสัมฤทธิ๑๑ศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ