ผู้แต่ง

ชิต บุรทัต

ขุนสุนทรภาษิต กับ นายชิต บุรทัต
ชิต บุรทัต และ วรรธนะ