ภาษาก็อยซึ่งลงไว้ในบทกลอนนี้

ก็อย ไทย
กอดา ผู้หญิง
กอดัน ต้นสตอ
กอเลาะ ชายผ้าข้างหลังผู้ชาย
กากุ นกขนาดใหญ่
กาเหว่า นกทั้งหลาย
กายัง ต้นเตย
กาหลง เหญี่ยว
กาคุช แรด
กาวับ หมี
กาเบอะ ผลไม้
ไกพ๊อก ชายผ้านุ่งข่างน่า ชายพก
โกวัล นกยาง
กะเจ๊ก มะม่วงหิมพานต์
กรา ลิง

ก็อย ไทย
จอเฮ็ด ต้นไทร
จะเวา ปลวก
จอง กะโปรงฤๅกระจาด
จั๊บจั๊บ ปังปัง เปนคำร้องเวลาเต้นตบขาในการสนุกรื่นเริง

ก็อย ไทย
ซิใบ ผ้าห่มหญิง
เซมังงัด ผีพราย
เซเรยา ต้นไทร
เซต เนื้อ
แซดแซด นกขนาดเล็ก

ก็อย ไทย
ญา ชีวิตรมนุษย์ฤๅวิญญาณ
ญะหุ ต้นไม้
ญักวัด เด็กเล็ก ๆ

ก็อย ไทย
ด๊อกดั๊ก นกขนาดใหญ่สีแดง

ก็อย ไทย
ตอเตียล นกขนาดเล็กสีขาวหางยาว
ตายก ลิงเสน
ตาเอช นกขนาดใหญ่บินสูง
ตากบ มัน
ตาโก๊ะ เสือ
เตาโว๊ะ ชนี
ตองตง มะมุด
ต้องตาง นกขนาดใหญ่ สีเขียว
ตอกนุก สายแล่งลูกดอก

ก็อย ไทย
นะ แม่
นะญานี เรือนผีทำด้วยไม้ไผ่เหลาไขว้กัน ๓ อันเปนรูปกระโจม ห้อยหญ้าฤๅใบตองฉีกเปนฝอยรอบ สำหรับเรียกแลขับปิศาจจากตัวคนเจ็บให้ไปอยู่เสียในนะญานี คนไข้ก็หาย

ก็อย ไทย
บอเลา กล้อง
บอแอ็ด จำเริญ
บาดี ปรางควาน
บาซิง ค่าง
บาวัด ลิงใหญ่ฤๅคนป่า
บาเดะ ประเดะภาษามลายู
บิลา ลูกดอก
บองบง เครื่องเล่นทำด้วยกระลา
บักซี ปี่

ก็อย ไทย
ปุเลา นกขนาดเล็ก
ปะยง พระจันทร์
ปะตุง กลองเรียกชื่อเช่นนั้น

ก็อย ไทย
มอเจน ทุเรียน
มานุค ไก่เถื่อน
มุเตียว นกขนาดเล็กอกขาวปีกดำ
มันนึ กระบอกลูกดอก
เมง จอมปลวก

ก็อย ไทย
ยวัง นกขนาดใหญ่
ยด ลิง

ก็อย ไทย
โรบ เจตภูต

ก็อย ไทย
ลาเต๊าะ นกขนาดเล็กตัวลาย มีหัวเบย กินหนอน
ลวาย ต้นเสม็ด
ลิงยด นกขนาดเล็ก สีชมภูอยู่โพรงคบไม้ กินมด
เลาะเตี๊ยะ นุ่งผ้าอย่างผู้ชาย
เลเลเอเลลา พวกก็อยเล่นสนุก ฤๅกินอร่อยร้องเช่นนี้

ก็อย ไทย
วอง ลูก

ก็อย ไทย
สิลอ เล่นซ่อนหา
สนอก นกขนาดกลาง

ก็อย ไทย
อิแนะ ปี่ชวา
อิโปะ ยางน่อง
อเวย ต้นหวาย
เอย์ พ่อ
เองแอ๊ง นกเล็ก ขนาดนกกระจาบ ลายดำ กินผลไม้

ก็อย ไทย
ฮอลี ส่ายนุ่งรอบเอวหญิง
ฮอยะ ทับกระท่อม
ฮาปอง ดอกไม้แดง
ฮอนเตา ต้นสตือ
ฮอนเล็ด กระบอกบรรจุลูกดอก
ฮังวิช อร่อย

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ