ชื่อคนที่มีในเรื่อง

หลวงทิพกำแหง ผู้รั้งราชการเมืองพัทลุง
นายสินนุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน
นายเวก ชาวบ้านป่า
นายสมุนยักษ์ ชาวบ้านป่า
นายอ่อน ชาวบ้านป่า
นายแก้ว ชาวบ้านป่า
นายแสง ชาวบ้านป่า

----------------------------

ชื่อก็อย ชื่อไทยเรียก
อาเดียว ดำขาว ผัว
ยาลัด ควาก เมีย

มีลูก คือ

อีไม งอด
ไญ แค
แทงดิน ดิน
คนัง  

----------------------------

ยอ ปาน ผัว
มาเนาะ แก้ว เมีย

มีลูก คือ

ชื่อก็อย ชื่อไทยเรียก
ลังกอช รำแก้ว
กง ฮเนา
เมง ปองสองปองสุด

----------------------------

ซารุน ผัว
โกช ทองใหม่ เมีย

มีลูก คือ

ดอล ซมพลา

----------------------------

ตองยิบ ผัว
ฮอย ห้อย เมีย

มีลูก คือ

เองแอง จัน
ลำหับ  
ไม้ไผ่  

----------------------------

ญาบ ยัง พ่อ
ซีเลีย ลูก
ลังสาด เป็ดคำ เปนลูกโกด
ชื่อก็อย ชื่อไทยเรียก
ท้อม ฮวยท้อม เปนลูกมาแล
มันนุง คิอุง เปนลูกลัดมด
อาเลด ทองยิม (เปนลูกลังกอช)
กำเร ทองยวง (เปนลูกลังกอช)
ลำปง ซอมลุก
เองวัง วางซอง
โบโละ จองลอง ผัว
ฮอลก ถิ่ง เมีย
ฮอลอม  

----------------------------

โวะ หินขาว พ่อ
คำไล ลูก
มือซัง ลูกยากบ
วังคอน ลูกยางกำ
โกลัง จับปิ๊บ
กาเชียง ตอเลน

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ