เรื่องโคบุตร

๏ เห่เอยเห่ถวายถึงเรื่องนิยายแต่ปางหลัง
ให้พระองค์ทรงฟังเมื่อแรกตั้งโลกา
๏ มีพระมิ่งมงกุฎชื่อโคบุตรสุริยา
ได้ข่าวพระธิดาตรึกตราตรอมใจ
๏ องค์อำพันขวัญเนตรเนานิเวศน์วังใน
แม้นรู้ที่จะไปมอบไมตรีนาง
๏ นิ่งนึกตรึกเกรงจะทรงเพลงยาวพลาง
พอเปนคำนำทางให้สว่างวิญญา
๏ เขียนสารใส่ตองให้ขุนทองปักษา
ซ้ำสั่งสกุณาให้พาสารตรารีบไป
๏ ให้เจ้าสาวสวรรค์องค์อำพันพิศมัย
ฤๅลูกน้อยกลอยใจนอนอยู่ในวัง เอย ๚

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ