เรื่องอนิรุทธ

๏ อัญชลิตอดิศรกุมาเรศขอถวายนิเทศในเบื้องหลัง
อนิรุทธพงษ์ภุชบัลลังก์นิราศบังอรอุสาลาวรรณ
ปางพระยุพยงวงษ์จักรกฤษณ์เธอเนานิทร์เหนือรถรังสรรค์
ดาราดาษคลาศคล้อยเมฆันรังษีจันทร์หย่อนแสงสุริยา
อโณไทยไขกาญจโนภาษสกุณชาติเพรียกพร้องต่างภาษา
กุกกุแก้วขันก้องในวนาโกกิลาเร้าเร่งรวีวรรณ
เสนาะเสียงมยุเรศร้องหาเรียกนิกรมยุราแซ่สรรพ์
จัตุบททวิบาทนานาพรรณบ้างตื่นตาหากันในดงดอน
หิมาเยือกเย็นกระเซ็นสาดบุษปมาศเผยแผ่เกสร
สุคันธรศรวยกลิ่นขจายจรผึ้งภมรดื่มเคล้าเสาวคนธ์
ประจุสสมัยไขสางสว่างหล้าฟื้นไสยาขัติยวงษ์ทรงฉงน
พลิกพระกายหมายแม่นมิ่งวิมลแนบสกนธ์ไสยาศน์เหนืออาศน์นาง
กรตระกองต้องเขนยข้างขนองเผยเนตรบ่ยลน้องกระมลหมาง
พิศวงวินิจฉัยสมัยปางนฤมลแม่ห่างพี่กลใด
เผยอองค์ทรงประทับทอดพระเนตรมณฑรีที่ประเทศสูงใหญ่
ประกอบเหมหิรัญรัตน์อำไพทั้งห้องในที่เธอนิทรา
ล้วนจำหลักฉลุลายหลายหลากกินรนาคเวนไตยสิงหา
เทพไททวยเทพธิดาฟ้อนรำทำท่าถวายกร
อิกทั้งบัลลังก์แว่นฟ้าประดับมหาเนาวรัตน์ประภัศร
วิเชียรประพาฬโกมินนิลบวรไพฑูรย์ซ้อนบุษรามุกดาดวง
มรกฎใสสุดบุษย์เสวตรสุดวิเศษประเสริฐแสงโชติช่วง
วิสูตรสุวรรณโปร่งรายมาลาพวงบรรจ์ฐรณ์เทียบเทพสรวงไสยา
ทั้งคณากำนัลนารีรัตน์ก็วิบัดิหายเห็นให้กังขา
ยลแต่สุวรรณรถรัตนากับหมู่มาตยาโยธี
ยังสนิทนิทราดาดาษประจักษ์ราชฤไทยพระทรงศรี
ว่าเทวฤทธิ์มหิทธิศักดีนำสมรศกามีกรีธา
โอ้นำสมฤๅนำนิรารักแสนจะหักไห้โหยฤไทยหา
วิบากใดจึงจากพรากน้องยาอาทวาอกเทวศอ่วนทวี
ปัจฉิมยามยังสนิทนุชแนบตระอรแอบองค์อุ่นอุราพี่
กลิ่นกายแก้วกัลยาณีสุคนธ์ซาบทรวงศรียังรวยรมย์
ยามสมานร่วมรศเรียงเขนยนาสาเชยปรางชวนให้เรียมสม
สัมผัสฉวีวรรณน้องน้อยนิยมถันอุดมเด่นดวงประทุมมาลย์
เรียมสอดเคล้าเต้าต้องเจ้าป้องปัดทำเทียมขัดแต่มิข้องการสมาน
ระทวยทับทีแสดงแห่งสำราญให้ละลานละลุงรศกามา
เนตรนุชนิลสีจำรัสแสงดังศรแสลงแย้งยิงเสนหา
ยามตระกองกกแก้วกัลยาแม่ชายตาเพียงสายอสนี
พระวิโยคโศกสลดรันทดถอนทรงนุสรสู่สร้อยสวาดิศรี
พึ่งประจักษ์รักรศเมื่อราตรีฤๅห่อนอิ่มใจพี่โดยจินดา
เจ้าสถิตย์ใดด้าวแดนประเทศธิดาภูธเรศไหนรัฐา
เรียมจะถามนามวงษ์พงษ์ยุพาวจนาเอื้อนโอษฐบ่ออกความ
แม้นถามได้แจ้งใจจะเต้าติดถึงสุดคิดแสนขัดไม่ขอขาม
แรมทุเรศรัฐยาสาหะตามโดยจะข้ามกรดนทีอัคคีกัลป์
เมรุมาศหิมเวศสิงขรอิสินธรยุคันธรภาคมหันต์
ไกรลาศวินันตกสัตตภัณฑ์หัศกันจักรวาฬคิรี
ซึ่งเปนขุนไศลในโลกย์อิกหนึ่งโอฆสมุทใสศรี
สีทันดรสรภูวารีประกอบมีสัตว์ร้ายนานา
ช้างน้ำฉลามฉนากนาคราชเงือกงูราหูกาจตัวกล้า
กุมภีล์ติมิงคเหราเพียนหมอมัศยาโลมาวาฬ
ดุร้ายหยาบช้าสามารถอยู่เกลื่อนกลาดสมุทไทยสถาน
สิ้นหล้าไตรโลกแสนกันดารจะสู้ด้นทนทานให้ถึงองค์
สุดฤทธิ์จนจิตรไม่ประจักษ์พระทรงลักษณ์รำพึงพิศวง
แว่วสุโนคเสนาะวนาวงว้าว่านวลอนงค์เต้าตามมา
ผันภักตร์พิศจบขอบเขตรไม่ยลยอดเยาวเรศยิ่งกังขา
สุมาลย์แม่ดวงกระมลพี่ยาแสดงกายเถิดอย่าซ่อนองค์
เรียมสุดศัลย์ทุกข์เท่าเขาขุนคิดข้องขุ่นจิตรไข้ใหลหลง
ฟังสำเนียงใช่เสียงโฉมยงพระยิ่งทรงโศกาจาบัลย์
โอ้เวรใดไยมาปลิดเปลื้องสวาดิจากไสยาศน์ยามสมเกษมสันต์
ฤๅบุพปางสร้างกรรมอเนกนันต์พรากคู่สัตว์พลัดกันกำลังเชย
เวรนี้นำสนองน้องรักกับตัวพี่ให้ประจักษ์นิจาเอ๋ย
พระทรงตรองหมองมุ่งไม่ละเลยศรีสุดาคู่เคยลืมละลาย
อิกทั้งสวรรยาราชายศจำเรียงรศดนตรีดีดสีสาย
สิบสองพระกำนัลสกลกายวิลาศลักษณ์เล็งคล้ายสุรางค์นาง
อิกปรางคิมหันต์วสันต์ปราสาทไพชนต์มาศเหมันต์รังสฤษดิสร้าง
ห้องสถิตย์ที่ประธมภิรมยางค์เครื่องสำอางเจือจันทน์สุคันธา
แท่นเสวยที่สรงทรงสนานชลธารใสสุทธิ์เย็นกล้า
ทั้งพระผู้ทรงนรงกาบิตุเรศมาตุราธิบดี
ให้งวยงงหลงตลึงเล็งสวาดิภูวนารถโศกสร้อยเศร้าศรี
ประทะทุ่มอุราโศกีระทวยทอดอินทรีย์กำสรวญโทรม
ดังชีวิตรจะวินาศขาดประเวศพระภักตร์เพศวิปริตผิดโฉม
ชลไนยนองเนตรมนัศโทมทรวงสกนธ์เล่ห์โหมเพลิงกัลป์
สวายสวิงนิ่งวินิจระอิดอ่อนสุดร้อนแสนรักดวงขวัญ
หไทยหวาดวิ่วหวิวแดยันพระทรงธรรม์ถึงกาลสัญญี
นิบาตอนิรุทธหยุดยั้งถวายบังคมเบื้องบทศรี
ขอพระองค์ทรงเจริญสวัสดีอย่ารู้มีโรคันอันตราย
จงเกษมศุขาสถาผลศรีมงคลชนมานมากหลาย
สรรพสิ่งวิทยาวิชาชายจงทรงได้ง่ายดายเถิด เอย ๚

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ