เรื่องกากี

๏ เห่เอยเห่กล่าวถึงเรื่องราวสกุณา
ครุธราชปักษาอุ้มกากีบิน
๏ ล่องลมชมทวีปในกลางกลีบเมฆิน
ข้ามคิรีศีขรินทร์มุจลินท์ชโลทร
๏ ชี้ชมพนมแนวนั่นเขาแก้วยุคันธร
สัตตภัณฑ์สีทันดรแลสลอนล้วนเต่าปลา
๏ งูเงือกขึ้นเกลือกกลิ้งมัติมิงคลมัจฉา
จรเข้แลเหราทั้งโลมาแลปลาวาฬ
๏ โผนเผ่นเล่นระลอกชลกระฉอกฉาดฉาน
นาคาอันกล้าหาญขึ้นพ่นพล่านคงคา
๏ หัสดินบินฉาบก็คาบขึ้นบนเวหา
ในทเลเภตราบ้างแล่นมาแล่นไป
๏ ลำนิดนิดจิ๊ดจิ๋วเห็นหวิวหวิวอยู่ไรไร
ชมชื่นหฤไทยก็ลอยไปในเมฆา
๏ อุ้มแอบแนบชิดถนอมสนิทเสนหา
ปีกอ่อนร่อนรากระพือพาเผ่นทยาน
๏ ลอยรอบขอบพระเมรุบริเวณจักรวาฬ
ชมป่าหิมพานต์เชิงชานพระเมรุธร
๏ สินธพตลบเผ่นสิงโตกิเลนแลมังกร
ราชสีห์ดูมีหงอนแก้วกุญชรแลฉัททันต์
๏ นรสิงห์แลลิงค่างอีกเซี่ยวกางแลกุมภัณฑ์
ยักษ์มารชาญฉกรรจ์ทั้งคนธรรพ์วิเรนทร
๏ นักสิทธิวิทยาถือคทาธนูศร
กินรินแลกินรรำฟ้อนร่อนรา
๏ ห่านหงษ์หลงเกษมอยู่ห้องเหมคูหา
พระฤๅษีชีป่าหาบผลาเลียบเนิน
๏ คนป่าทั้งม่าเหมี่ยวก็จูงกันเที่ยวดุ่มเดิน
ลอยลมชมเพลินพนมเนินแนวธาร
๏ มีหุบห้องปล่องเปลวดูห้วยเหวรโหฐาน
ลดหลั่นเป็นชั้นชานเงื่อมตระหง่านเมฆี
๏ บ้างเขียวขาวดูวาววามเรืองอร่ามรัศมี
ชมพลางทางชี้บอกคดีนีรมล
๏ ที่สูงเยี่ยมเทียมฟ้านั่นต้นนารีผล
รูปร่างเหมือนอย่างคนดูงามพ้นคณนา
๏ ยิ้มย่องผ่องภักตร์วิไลยลักษณ์ดังเลขา
น้อยน้อยย้อยระย้าเพทยาธรคอย
๏ ที่มีฤทธิปลิดเด็ดอุ้มรเห็จเหาะลอย
พวกนักสิทธิฤทธิน้อยเอาไม้สอยเสียงอึง
๏ บ้างตะกายป่ายปีนเพื่อนยุดตีนตกตึง
ชิงช่วงหวงหึงษ์เสียงอื้ออึงแน่นนัน
๏ ที่ไม่ได้ก็ไล่แย่งบ้างทิ่มแทงฆ่าฟัน
ที่ได้ไปไว้นั้นถึงเจ็ดวันก็เน่าไป
๏ พระบอกนางทางพาลอยฟ้าสุราไลย
เที่ยวชมเล่นให้เย็นใจแล้วกลับไปวิมาน เอย ๚

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ