หมายรับสั่งพระราชพิธีโสกันต์ ในรัชกาลที่ ๑ ฉบับที่ ๓

ด้วยเจ้าพระยาศรีธารมาธิราช รับสั่งใส่เกล้า ฯ สั่งว่า ซึ่งสั่งไปแต่ก่อนจะตั้งมงคลการโสกันต์พระเจ้าลูกเธอพระเจ้าหลานเธอ ๗ พระองค์ จะได้ตั้งสวดณวันเดือน ๖ ขึ้น ๙ ค่ำ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ขึ้น ๑๑ ค่ำ รุ่งขึ้นณวันจันทร์เดือน ๖ ขึ้น ๑๒ ค่ำจะได้โสกันต์นั้น หลวงโลกทีปมีชื่อปฤกษาสมเด็จพระพนรัตน์คำนวณพระฤกษ์ทูลเกล้า ฯ ถวาย จะได้ตั้งมงคลการโสกันต์พระเจ้าลูกเธอพระเจ้าหลานเธอเหลื่อมออกไป จะได้ตั้งสวดณวันเดือน ๖ แรม ๔ ค่ำ แรม ๕ ค่ำ แรม ๖ ค่ำเพลาบ่าย รุ่งขึ้นณวันพฤหัศบดีเดือน ๖ แรม ๗ ค่ำเพลาเช้าโมง ๑ กับ ๓ บาท แปรพระภักตร์ไปทิศอิสาณ เปนกำหนดพระเกษฉินทฤกษ์จรดพระกรรบิด พระกรรไกร ครั้นรุ่งขึ้นณวันเดือน ๖ แรม ๗ ค่ำ แรม ๘ ค่ำ แรม ๙ ค่ำ เพลาบ่าย ๒ โมงกับ ๗ บาท พระฤกษ์จะได้สมโภชเวียนเทียน ๓ วันนั้น ให้มหาดไทยกลาโหมหมายบอกเจ้าพนักงานทั้งปวงเหมือนอย่างสั่งมาแต่ก่อนให้ทั่วจงทุกพนักงานตามรับสั่ง กลาโหมเวรนายวิสูตรมณเฑียร มหาดไทยเวรนายแกว่น

เกณฑ์หลวง หามพระราชยานองค์ละ ๑๐ คน ๔ องค์ ๔๐ คน หามพระเสลี่ยงองค์ละ ๘ คน ๓ เสลี่ยง ๒๔ คน เชิญเครื่องสูงเครื่อง ๕ ชั้น บังพระสูรย์ บังแทรก รวม ๒ สำรับ ๔๔ คน พันทองคุม ๑ เคียงพระราชยาน ๔ องค์ เคียงพระเสลี่ยง ๓ องค์ ๆ ละ ๔ คน ๗ องค์ ๒๘ คน เชิญพระแสงหว่างเครื่องสูงน่า ๖ หลัง ๔ รวม ๑๐ คน เปนอินทร์ ๘ เปนพรหม ๘ รวม ๑๖ คน กำกับเครื่องสูง ๒ คน กลองชนะจ่า ๒ กลอง ๙ คู่ ๑๘ คน รวม ๒๐ คน แตรงอน ๓ คู่ แตรฝรั่ง ๒ คู่ รวม ๕ คู่ ๑๐ คน สังข์ ๑ รวมทั้งสิ้น ๑๙๗ คน.

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ