ปลงธรรมสังเวช

๏ อจรํวตายํ กาโย ปถวี อธิเสสติ
๏ โฉมเอ๋ย, โฉมมนุษย์น้อย วันถวิล ไฉนรา
โฉมจักทอดปัถะพิน แผ่กลิ้ง
ตุจ์โฉ อัป์เปตวิญ์ญาโณ นิรัด์ ถํว กลิง์ ครั ๚
แอ้วอนารถ, ปราศะจากวิญ ญาณทุเรศ โฉมเอย
ไร้ประโยชน์, โฉดโฉมทิ้ง เฉกไม้ฟืนหนอ ! ๚

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ