๗ ตำราหน้าที่กรมวัง

อย่างธรรมเนียมแต่ก่อนธรรมเนียมราชการกรมวัง เจ้ากรมปลัดกรมตัวสีราชมันตำรวจเลว ให้ผลัดเปลี่ยนกันเข้าเวรประจำซอง รับราชการข้อรับสั่ง ถ้ามีการสงคราม และข้าศึกยกเข้ามาในขอบขัณฑเสมา เสด็จไปประทับแรมดุจหนึ่งพระพุทธบาท เมืองลพบุรีนั้น เพลาค่ำให้นอนระดมประจำซองทั้ง ๔ เวร ถ้าเสด็จอยู่กรุงก็ดี มีที่เสด็จไปประทับร้อนแรมอยู่แห่งใดก็ดี ถ้าเสด็จทรงพระราชยาน ทรงพระเสลี่ยง ทรงวอ ทรงรถ ไปข้างหน้าข้างในเป็นพนักงาน ชาววังได้เคียง ถ้าทรงตรัสประการใด มิได้จำเพาะชื่อในพระราชวัง เป็นพนักงาน (หมดฉะบับที่มีในหอพระสมุดแต่เท่านี้)

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ