กาพย์ฉบังเบ็ดเตล็ด

(แต่งเปนคำเทียบให้เด็กหัดเขียนหนังสือ)

๑๖ แถลงเบื้องเรื่องราวรุงรัง ขวดโหลโอถัง
ทุกังมังกงดงแสม
๏ เด็กเด็กกินใบตำแย ร้องไห้แจแจ
จอกแหนมีแน่นในสระ
๏ ไปเมืองฝรั่งอังวะ หงสาเมาะตะมะ
ตะกละขี้กลากเต็มกลัก
๏ ไปปฐมอมลูกแมงลัก หลักแจวปลายหยัก
ปลาดักปลาดุกจุกแดก
๏ ปวดท้องเต็มทีขี้แตก คลำฝาแกรกแกรก
นกแสกหาหนูดึกดึก
๏ น้ำหมากน้ำมูกน้ำหมึก น้ำชาปลาหมึก
ดึกดึกตำหมากสากครก
๏ เด็กเด็กอยากจับกระจก เปนความมรดก
ตลกเล่นโขนวัดสระเกศ
๏ กินของก่อนพระเปนเปรต รูปร่างทุเรศ
ไชยเชษฐสุวิญชาเล่นชู้
๏ ไปถํ้าเก็บมะกลํ่าตาหนู จิ้งหรีดอยู่รู
หางหนูหางหมาตาเจ๊ก
๏ นกกระจอกกินดอกขี้เหล็ก ลูกหลานเล็กเล็ก
กงเต๊กบ่อนแตกแหกรั้ว
๏ รูปร่างงามดีขี่วัว ผีหลอกน่ากลัว
เจ้าสัวออก ข้ ห้วยโป๊
๏ ทุบถองร้องไห้โฮโฮ วัดเลียบวัดโพธิ์
กระโล่กระลาตาละปัตร
๏ ล้มผอยถูกต่อยด้วยหมัด ดิ้นอยู่ปัดปัด
หมากัดเด็กเล่นหมากเก็บ
๏ ที่อยู่ปลายนิ้วเรียกเล็บ นั่งนานเปนเหน็บ
จะเข็บตะขาบดาบกฤช
๏ ทศกัณฐ์เปนพ่ออินทร์ชิต หลกก้นเกาหิด
ขี้ติดเด็กตดอดอยาก
๏ เดือนสิบเอ็ดสิบสองน้ำมาก ไปเที่ยวป่าจาก
ถูกลากโคลนเลนเปื้อนเลอะ
๏ พระถองรองเท่านั้นเถอะ เปนแผลหวะเหวอะ
ประเจอะจิ้งจกนกกระจอก
๏ เลี้ยงวัวเลี้ยงควายใส่คอก เข้าป่าหากระบอก
จักตอกสำหรับผูกตับ
๏ เปนกลอนนอนไอไม่หลับ ชักอยู่หงับหงับ
ตากลับตีนงอมือหงิก
๏ นกแก้วขุนทองกินพริก เด็กเล่นขลุกขลิก
กุกกิกหนูกัดมัดสมุด
๏ กระดาษทองคำทำชุด เรือรั่วไม่หยุด
ดินอุดตอกอัดยัดแยะ
๏ เจ๊กเจาะศิลาแจะแจะ ถั่วเราะถั่วแระ
อีแปะสังกระสีดีบุก
๏ คนโทษขังไว้ในคุก ไม่มีความสุข
เปนทุกข์เหม็นขี้ตีเกลาะ
๏ ไปดูลครเรื่องเงาะ ถูกเจ็บหัวเจาะ
ยามเคราะห์เปนหูดจับหืด
๏ ตะโพนตีดังปืดปืด คนเดินมืดมืด
เหม็นตืดขี้ติดดมตด
๏ เปนพยานท่านต้องสบถ น้ำอ้อยใกล้มด
ขับรถไปรบพบยักษ์
๏ กลอนประตูเรียกว่าสสัก ต้นหยักปลายหยัก
ชนักชเนาะเจาะสิ่ว
๏ คนเยี่ยวไม่ออกเปนนิ่ว ปวดท้องติ้วติ้ว
ปลาซิวปลาซ่าสาแหรก
๏ ไปตีเชียงตุงคราวแรก ตีลาวกาวแตก
นกแสกกระสากาเหว่า
๏ แมวหมาคุ้ยเขี่ยขี้เท่า ขี้เยี่ยวในเตา
สำเภากำปั่นสลุป
๏ เช้าเช้าเจ๊กจับปลาทุบ เสียงดังปับปุบ
ตะกุบตะกับจับกบ
๏ ลูกหนี้หนีหายนายพบ จับได้ตีตบ
ฉมบตะกละกะปอบ
๏ คํ่าค่ำทำงานสานงอบ สานเสื่อกระสอบ
ดักลอบฟ้าแลบแปลบปลาบ
๏ แจวเรือขึ้นไปท่าราบ ตีหอกตีดาบ
ผักปลาบผักแปลบแลบลิ้น
๏ ไปเที่ยวเมืองเหนือเสือกิน ขาแข้งแหว่งหวิ้น
กฐินก็ทอดเดือนสิบเอ็ด
๏ นั่งอยู่ดีดีขี้เล็ด แกงไก่แกงเป็ด
ตกเบ็ดติดปลาปากะโหลก
๏ หญิงชายไผ่ผอมเปนโรค เปนหน่อโขยก
สิทธิโชคมงคลโกนจุก
๏ ตั้งหม้อก่อไฟให้ลุก เข้าจึงจะสุก
ปลาดุกแกงอ่อมหอมฟุ้ง
๏ ทอดกฐินปัดริ้นปัดยุง คนนอนในมุ้ง
กระบุงกระบายใส่เข้า
๏ ไปป่าหาซุงตัดเสา ตัดหวายสเดา
ปั้นเบ้ามือบวมนวมห่ม
๏ บ้านลานอยู่บางขุนพรม ไปเที่ยวพระปฐม
กางร่มขี้ราดนอแรด
๏ หีบฝ้ายเสียงดังออดแอด เข้าเหนียวตากแดด
โคมแก๊ดไฟก๊าดบาตรทลุ
๏ เดินขึ้นไปบางตำหรุ แล้วมาบ้านบุ
สาธุฟังเทศน์หน้าวัด
๏ เด็กเด็กอุส่าห์ฝึกหัด หนังสือให้จัด
ปลากัดปลากดมดปลวก
๏ ล่องแพไม้ไผ่ไม้รวก แกงกุ้งกับหยวก
ใส่หมวกกินหมากรากออก
๏ เลี้ยงเป็ดเก็บไข่มาพอก แข้งขาตาศอก
กล้วยปอกไม่ทันดันทั้งเปลือก
๏ พายุพัดอยู่เยือกเยือก กลัวตายตาเหลือก
ดิ้นเสือกเซอะซะปะเป็ด
๏ ลงเรือไปเที่ยวเมืองเพ็ชร เก็บใบชุมเห็ด
ตกเบ็ดกลัวบาปกราบพระ
๏ แผลโตโว่เว่าหวำหวะ ราวกับขวานฉะ
กระบะก็บิปากบิ่น
๏ ขึ้นไปเที่ยวถึงเมืองอินทร์ บางปลาสร้อยอ่างหิน
เขาดินเสือดุหูดับ
๏ หมูขวิดทำปากจับจับ โยนปลาหมางับ
อาภัพอาเพี่ยนเงี่ยนแก่
๏ ตกเบ็ดได้ปลากระแห แกงกับใบแค
ฮุ่ยแซปลาสดตดปูด
๏ นกแก้วกาลิงทิ้งทูด ปลาไหลไชตูด
ขี้ปรูดเปื้อนเปรอะเลอะล่อง
๏ หน่อไม้แกงกับหมูหอง เจ๊กขายเข้าพอง
ผักดองหมากดิบลูกดก
๏ ออกไปหาพระวัดกก หัวเรือตำรก
สกปรกพวกเปรตพระโปรด
๏ ตรางขังใส่คนโทษ บวชนาคในโบสถ์
เข้าโภชน์สองดอกต่ออัฐ
๏ เด็กเด็กซื้อมากินกัด ไม่พอจะยัด
ลักอัฐไปเอามาอีก
๏ แตงโมแตงมาผ่าซีก ขายเปนเงินปลีก
หูฉีกมีดเชือดเลือดหยด
๏ เด็กเด็กอย่าเรียนขี้ปด ลักอัฐแลฬศ
สบถจะบาปอบาย ฯ
๑๑ กล่าวกลอนสุนทรเปรอะ วิลัยเลอะก็หลากหลาย
แต่นี้จักบรรยาย นิยมถ้อยในกลกลอน
หมดฉบับที่มีเท่านี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ