เทียบแผนที่นั่งราชทูต เชวาลิเอร์ เดอะโชมองต์ และราชทูต ม. เดอะลาลูแบร์ เข้าเฝ้าถวายพระราชสาส์น

แด่พระนารายณ์มหาราช เมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๘ และ ๒๒๓๑

----------------------------

ถ้าสังเกตความในจดหมายเหตุรายวันของท่านเจ้าจัดเดอะชัวสี และบันทึกความจำของออกพระศักดิสงครามนี้แล้ว จะเห็นแผนที่ที่นั่งของเชวาลิเอร์เดอะโชมองต์และคณะทูตกับขุนนางไทย เวลาเข้าเฝ้าพระนารายณ์มหาราช (ที่พระมหาปราสาทสรรเพชญ กรุงศรีอยุธยา) ดังนี้ -

แผนที่ที่นั่งของเชวาลิเอร์เดอะโชมองต์

 

ก. สีหบัญชร สูงกว่าพื้นพระที่นั่งเกือบสี่ศอก

ข. เก้าอี้ ซึ่งเป็นที่นั่งของเชวาลิเอร์ เดอะโชมองต์

ค. ตั่ง เตี้ยกว่าเก้าอี้ของราชทูตซึ่งเป็นที่นั่งของท่านเจ้าวัดเดอะชัวสี

จ. พรมผืนเล็กซึ่งปูบนพรมลาดพื้นพระที่นั่ง สำหรับเจ้าคณะ เดอะเมเตลโลโปลิสนั่ง

ง. เจ้าพระยาวิชเยนทร์หมอบอยู่กับพื้น

ช. ขุนนางฝรั่งเศสนั่งขัดสมาธิอยู่กับพื้น

ซ. ขุนนางไทยหมอบราบอยู่กับพื้น

ญ. อัฒจันทร์เจ็ดหรือแปดชั้นขึ้นไปบนพระที่นั่ง

ฉ. ท่านเจ้าวัดเดอะลิโอนน์นั่งขัดสมาธิอยู่กับพื้น

ในครั้งนี้มีเหตุขัดข้องที่เชวาลิเอร์เดอะโชมองต์ไม่ยอมเอาคันทองทูนพานพระราชสาสน์ขึ้นไปถวายที่สีหบัญชร ขืนจะถวายต่อพระหัตถ์พระนารายณ์มหาราชให้จนได้ ท่านเจ้าวัดเดอะชัวสีจดไว้ว่า เจ้าพระยาวิชเยนทร์ร้องบอกไปว่าให้ยื่นมือขึ้นไป ราชทูตก็ไม่ยอม แต่ในบันทึกความจำของออกพระศักดิสงคราม มีความแย้งว่าราชทูตได้ยื่นมือขึ้นไป แต่ถึงเช่นนั้นพระนารายณ์มหาราชต้องก้มพระองค์ออกมานอกสีหบัญชรเกือบครึ่งพระองค์ จึงทรงรับพระราชสาสน์นั้นได้ ต่อไปอีกสามปี เมื่อราชทูตฝรั่งเศส ม. เดอะลาลูแบร์ เข้าเฝ้า ได้ยกเลิกใช้คันทองทูนพานพระราชสาส์น เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ทำอัฒจันทร์ไว้ที่หน้าสีหบัญชรสำหรับราชทูตขึ้นไปถวายพระราชสาสน์ ส่วนแผนที่ที่ประทับและที่นั่งของคณะทูตกับขุนนางไทยนั้น คงได้แบบถี่ถ้วนจากหนังสือเรื่องประเทศไทยของ เดอะลาลูแบร์ ดังนี้-

แผนที่ที่นั่งของเดอะลาลูแบร์

ก. อัฒจันทร์สามขั้นหน้าสีหบัญชร เพื่อเป็นการง่ายที่ราชทูต เดอะลาลูแบร์เชิญพระราชสาสน์ขึ้นไปถวายพระนารายณ์มหาราช

ข. นพปฎลเศวตรฉัตรหน้าสีหบัญชร ข้างซ้ายและข้างขวาสัปตปฎลฉัตร

ค. อัฒจันทร์ขึ้นไปสู่พระที่นั่งที่ประทับ

ง. โต๊ะปูพรมวางเครื่องราชบรรณาการ

จ. บุตร ม. เดอะแบเรต์ เชิญพานแว่นฟ้าทองคำโปร่ง ซึ่งประดิษฐานพระราชสาส์นไว้

ฉ. ตั่งรูปสี่เหลี่ยมเตี้ยปูพรม ซึ่งเป็นที่นั่งของราชทูต

ช. เจ้าคณะเดอะเมเตลโลโปลิสนั่งขัดสมาธิอยู่กับพื้นพระที่นั่ง

ซ. เจ้าพระยาวิชเยนทร์หมอบอยู่ข้างขวามือหลังราชทูต

ญ. แปร์ตาชารต์นั่งขัดสมาธิอยู่กับพื้น

ด. ขุนนางไทย ๕๐ คน หมอบอยู่กับพื้น

ต. ขุนนางฝรั่งเศสนั่งขัดสมาธิอยู่กับพื้น

ถ. อัฒจันทร์ขึ้นไปบนพระมหาปราสาท

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ