ภาค ๓ บนยอดเขาไกลาส

๏ เมื่อนั้น พระอิศวรเปนเจ้าเนาผา
เห็นพญาคนธรรพ์ภรรดา ชายายุพยงนงคราญ
พากันผันจากฟากดิน สู่ถิ่นทิพาศัยไพศาล
ทราบแจ้งแห่งเหตุเภทพาน เพราะกรรมนำการณ์เกิดเปน
บีฑาดาบสพรตเลิศ จึ่งเกิดการสาปบาปเข็ญ
สิ้นสาปหลาบจำลำเค็ญ เหาะเห็นลิบลิบกลับมา
เหมือนฟื้นจากฝันอันร้าย ผันผายสู่สวรรค์หรรษา
ภริยาสามีปรีดา ชื่นหน้านวลเรียงเคียงกัน ฯ
๏ ตรึกพลางพระศุลีอีศวร สำรวลก้องหล้าฟ้าลั่น
ชาวดินยินเสียงเยี่ยงนั้น สำคัญใจว่าฟ้าร้อง ฯ

จบภาค ๓ ในนิทานเรื่องกนกนคร แล จบบริบูรณ์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ