คำศัพท์โคลงนิราศทวาย

อดุง ผดุง, บำรุง
ขอออก ขอเป็นเมืองขึ้น
หรินทร พระนารายณ์
ภุดาธาร แผ่นดิน
กษัย ทำให้หมดไป
กระลำพร โทษใหญ่, ความฉิบหาย
มาน มี
แผ้ว สะอาด, ปราศจาก
กระสานติ์ สงบ, ราบคาบ
วสุนธรี แผ่นดิน
ปาณิกรบงกช ประนมมือเหมือนดอกบัว
มารุต พระพาย
วรุณ พระวรุณ
ขษีร หมายถึงเกษียรสมุทร
ดายดัสกร ปราบศัตรู
ทท่าว ล้ม, ยอบลง (ท่าวท่าว = ท ท่าว)
จตุรภุช ผู้มีสี่แขน หมายถึงพระนารายณ์
อุรอาสน์ ตัดจากอุรคอาสน์ = ผู้มีงูเป็นแท่น หมายถึง พระนารายณ์
ภุชเคนทร์ พญานาค
การก ผู้กระทำ
ม่าน พม่า
มุสิก หนู ในที่นี้หมายถึงปีชวด
มฤคศิระ หมายถึงมฤคศิรมาส คือเดือนอ้าย
ปัญญาสตรี ๕๓
วิวิธ ต่างๆ
เภรินทร์ กลอง
ธเรศตรี โลกทั้งสาม
บด บัง
ทัด เทียม, เทียบ
มารุต ลม
ไกรสรมุข ชื่อเรือพระที่นั่ง
บรรทับ ประทับ
ธุช ธง
บรรยงก์ ที่นั่ง
มหรรณพ ห้วงน้ำ
พระภุชพล พระเจ้าแผ่นดิน
ขนาน เรือขนาน
ยำยาม ทุกเวลา, ชมเชย
ผอูน น้องหญิง
คฤหา เคหา, เรือน
รพีพรรณ แสงอาทิตย์
กรุงพาลี เทวดาผู้รักษาแผ่นดิน, พระภูมิ
วลาหก เมฆ
ปล่ง ปลอด, ตลอด, จะแจ้ง
ลื้น นูนขึ้น
กอก ดูดเลือดหรือลมออก
กมลาสน์ ผู้มีดอกบัวเป็นอาสน์ หมายถึง พระพรหม
สระไก่ ปัจจุบันเรียกบางไส้ไก่
บิยุตม์ ปิย + อุตม์ = ที่รักยิ่ง
ฟ่าม น่วม, ไม่แน่น
อุณราช ท้าวอุณาราช ยักษ์ที่ถูกพระรามแผลงศรที่ทำด้วยต้นกกตามนิทานพื้นบ้านของจังหวัดลพบุรี
สาตร์ อาวุธ
ตระหน่ำ กระหน่ำ
ศิระทรพา หัวของทรพา หมายถึง หัวกระบือ
เสนง เขา
ชำงาย จำงาย จากไปไกล
ประดัก ใส่จนเต็ม
ช้าม ช้ำ
กรกฎ ปู
สนธยา เวลาใกล้พลบค่ำ
ยับ ยับยั้ง, หยุดอยู่
รอย ชะรอย, คงจะ
คาบ ครั้ง
เผือ สรรพนามบุรุษที่ ๑
มางส์ เนื้อ, มางส์มูล = คนเจ้าเนื้อ, ล่ำ
นพมาลย์ ดอกไม้แรกผลิบาน
กุสุเมศ กุสุม + อิศ = ดอกไม้
แวง ยาว, ไกล
สื้อ ซื่อ, ตรง
รวก ไม้ไผ่ชนิดหนึ่ง
คั่ง ออกันอยู่, ไปไม่ได้
พานเรศ ลิง, วานร
รัน ตี
บก แห้ง
ประคิ่น บรรจงทำอย่างเรียบร้อย
ไร ผม, ตีนผม
ชระอับ อับ, มืดคลุ้ม
กระชัก ตระชัก = หนาว, เย็น
สระดัก เต็มไป, แน่นไป
กระทุ่มทรวง ตีอก
อ่อน หญิงที่รัก
โกไล กุ้ง
ชะลาย ทะลาย, ผลเป็นพวงๆ
นาฬิเก มะพร้าว
กัทลี กล้วย
แปลน ไม่เต็มที่
ตาง ต่าง ชมตาง = ดูต่างหน้า
ทังวล ทำงล ร้อนใจ
ห้อม ล้อมไว้
มังศรี มังสี = เนื้องาม, เนื้อนวล
เขมน เขมร
เขมา ดำ
พก พลิก, หงายขึ้น
คบ ประคบ, ทำให้เรียบ
เรียม พี่
เจียร จิระ, เนิ่นนาน
ศรี หญิงที่รัก
ชุ่ง จึ่ง, จึง
อ่อน หญิงที่รัก
แดโดย ขาดใจ, สิ้นใจ
คู่ เปรียบเหมือน
ดาย เดียว, ลำพัง
นงค์เภา น้องหญิง
เฉก เหมือน, ประดุจ
โพ้น ไกล, ห่าง
แสะ แซะออก, ตักออก
วะวาก วากวาก = ว้าเหว่
พาย อุปกรณ์พุ้ยน้ำให้เรือเดิน
ตระหน่ำ กระหน่ำ
เวก เวค = ความเร็ว
สาธารณ์ ทั่วไป
กัลออม ภาชนะสำหรับใส่น้ำสานด้วยไม้ไผ่ยาชัน
แกล่ ใกล้, เกือบ
เจียน ตัด, ฝาน
เศิก ศึก, การสงคราม
ตปัสวี ผู้บำเพ็ญตบะ หมายถึง ฤษี
ตระขวิดตระเขวียน ตะขิดตะขวงใจ
เคร่า คอย, รอคอย
เกลือก เกรงว่า
ปูน ปาน, เปรียบ
เถื่อน ป่า
หวิ้น ขาด, แหว่ง
อัสดง ดวงอาทิตย์ตกไป
กีด ขวาง, กั้น
เต้า เทา , ไป
โทน เดียว, เดี่ยว
งำ ปิด, ครอบ
ถงาด เงื้อม, ชะโงก
มยุร นกยูง
ฉวาง ขวาง
โกกิเลศ โกกิลา + อิศ = ดุเหว่า
ใหล หลับ
มเมอ ละเมอ
ตระมา ตระหม่า – กระหม่า – ประหม่า
อาทวา ลำบาก, เป็นทุกข์
บ่อน สถานที่
กัทลี กล้วย
ไถง ดวงอาทิตย์
เฉลา สลักเสลา, ทำอย่างตั้งใจ
ผอวด บังอวด, หน้าต่าง
ทัง ทั้ง
ผชัน ประชัน, แข่งกัน
สระสก ไหลพราก
จรเทิน จรรเอิน สะเทิน ครึ่งๆ ก้ำกึ่ง
สุโนก นก
วันนา วนา ป่า
ปลิด เด็ด, จากที่เคยอยู่
จิ่ม ใกล้, เกือบชิด
กามน ยอดปรารถนา
ชั่วท้าว ตราบเท่า
กุมภีล์ จระเข้
ปาม ลาม
เยาว น้องหญิง
กมุทมาศ ดอกบัวทอง หมายถึงหญิงที่รัก
ก้าง กั้ง กั้น บังไว้
กระหน เดือดร้อน
กร้าน กระด้าง, ไม่สดใส
ตาง ต่าง, แทน
งาย เวลาเช้า
ท่า รอคอย
กระหม่า ประหม่า
เพรางาย เวลาเช้า

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ