อธิบายศัพท์

คำศัพท์ คำอธิบาย
ล่มสวรรค์ ทำให้สวรรค์จม คือชนะสวรรค์ เหนือสวรรค์
เมืองเมรุ เมืองสวรรค์ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ
อบาย ความทุกข์ยาก (ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อครั้งเสียกรุง)
ใจเมือง ขวัญของพลเมือง
ตระโมจ ว้าเหว่
ผอูน น้อง
แด ใจ
เทพไท้ เทวดา
ลักษมี ชายาพระนารายณ์
สวยมภูว พระอิศวร
คลองขุด คลองผดุงกรุงเกษม หรือที่เรียกว่าคลองใหม่
กอก เป็นวิธีช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของแพทย์โบราณ ใช้ถ้วยปากแคบจุดไฟใส่ข้างในเพื่อไล่อากาศออก รีบเอาไฟออกและกดถ้วยลงบนอวัยวะตรงที่ปวด จะช่วยบรรเทาความปวด
กอกรั่ว กอกแล้วไม่หายเจ็บ เพราะไล่อากาศในภาชนะออกไม่เพียงพอ
แผ่แง่ ฉลาดด้วยชั้นเชิง
ซัดสอดสองสี ผู้หญิงโบราณใช้ผ้าแถบคาดอกผืนหนึ่ง และใช้อีกผืนหนึ่งซึ่งสีตัดกันห่มข้างนอกหรือคล้องคอ
เรือแผง เรือมีม่านบัง สำหรับกุลสตรีในสมัยก่อนนั่ง
ด่าน ด่านเก็บภาษีสินค้า มักตั้งตามปากคลองและมีตาเหลวปักไว้เพื่อบอกให้รู้
ไห้ช้าง ร้องไห้น้ำตาตกใน แบบช้างเวลาที่มันเศร้า
แถง พระจันทร์
เฉนียน ตลิ่ง
สลา หมาก
โท ทั้งสองหมายถึงเขาและนางที่รัก
ไถง พระอาทิตย์
เบญจรงค์ ชามเบญจรงค์
นพนิต เนยข้น
กะได เคย
ดอกดั้ว นม
จรลาด ตลาด
ลมฆาน ลมหายใจเข้าออก ใช้เป็นเคล็ดในการทำนายอย่างหนึ่งในเวลาเดินทาง ถ้าลมหายใจคล่องก็หมายความว่าปลอดโปร่ง ถ้าลมหายใจขัดหมายความว่าอาจจะมีเหตุร้าย
ยอง สัตว์จำพวกเนื้อทราย
เกลียงวัน ป่าหญ้า
สุวา นกแขกเต้า
ชไม สอง
พระโฆษ พระสมุทรโฆษ ในชาดกกล่าวว่าพระโพธิ์เทพารักษ์อุ้มเอาพระสมุทรโฆษไปสมกับนางพินทุมดี
กำสรวลศรีปราชญ์ ชื่อบทประพันธ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา กล่าวกันว่าศรีปราชญ์เป็นผู้แต่ง
ทวาทศมาส ชื่อบทประพันธ์ในสมัยเดียวกับกำสรวลศรีปราชญ์
พวงจาว นมนาง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ