สรุปเส้นทางเดินของนายนรินทร์ (อิน)

ออกจากปากคลองผดุงกรุงเกษม ตอนวัดเทวราชกุญชร แล้วตัดข้ามฟากแม่นํ้าเจ้าพระยา ทางฝั่งธนบุรี เข้าคลองบางกอกใหญ่ ถึงตำบลบางขุนเทียน ข้ามแม่น้ำท่าจีน ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร เข้าคลองสามสิบสองคด เข้าแม่น้ำแม่กลอง ผ่านจังหวัดสมุทรสงคราม ออกปากแม่น้ำแม่กลอง ออกสู่ทะเล ถึงบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี เลี้ยวเข้าคลอง ถึงเมืองเพชรบุรี และเดินทางบกต่อมาถึงเมืองกำเนิดนพคุณหรือบางสะพาน และวกขึ้นไปจนถึงเมืองตะนาวศรี เป็นสิ้นสุดการเดินทางของนายนรินทร์อิน.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ