ลำดับฉาก

ตอนที่ ๑

องก์ที่ ๑

ฉากที่ ๑: ในป่า, ใต้ต้นไทรย้อย.

ฉากที่ ๒: ชายทุ่ง.

ฉากที่ ๓: ชายป่า, ใกล้อาศรมพระกัณวะ.

องก์ที่ ๒

ฉากที่ ๑: สวนดอกไม้, ในเขตสำนักพระกัณวะ.

ฉากที่ ๒: ในบริเวณสำนักพระกัณวะ.

ฉากที่ ๓: สวนดอกไม้อีกตอน ๑ ในเขตสำนักพระกัณวะ.

ตอนที่ ๒

องก์ที่ ๑

ฉากที่ ๑: ห้องในกุฎีที่อยู่ของศกุนตลา.

ฉากที่ ๒: ริมฝั่งน้ำมาลินี.

ฉากที่ ๓: ท้องพระโรง, กรุงหัสดิน.

องก์ที่ ๒

ฉากที่ ๑: ตลาดในกรุงหัสดิน.

ฉากที่ ๒: ในราชมณเฑียรของท้าวทุษยันต์.

ฉากที่ ๓: วิมานพระอินทร์.

ฉากที่ ๔: สวนสำนักพระเทพบิดร.

----------------------------

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ