ประวัติพระยาธรรมสารนิติวิชิตภักดี

อำมาตย์เอก พระยาธรรมสารนิติวิชิตภักดี (พร้อม สุวรรณเสถียร) จ ช, จ ม, ป ป ร ๔, ร ต ม (ศ) เนติบัณฑิตสยาม เนติบัณฑิตอังกฤษ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๘ แรม ๓ ค่ำ ตรงกับวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ปีวอก พ.ศ. ๒๔๒๗ เกิดที่บ้านหลังวัดสังเวชวิษยาราม ตำบลบางลำพูบน อำเภอนางเลิ้ง จังหวัดพระนคร เป็นบุตรพระยาประชากรกิจวิจารณ์ (ทองอยู่ สุวรรณเสถียร) คุณหญิงประชากรกิจวิจารณ์ (ทองดี สุวรรณเสถียร) เป็นมารดา

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๘ ได้เล่าเรียนหนังสือไทยในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสอบไล่ได้ประโยค ๑ ต่อมาถึง พ.ศ. ๒๔๔๑ ได้เรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบนั้นเอง สอบไล่ได้ชั้น ๖ ครั้น พ.ศ. ๒๔๔๖ ได้สมัครเข้าเป็นนักเรียนกฎหมายและรับราชการอยู่ในกองล่ามกระทรวงยุตติธรรมจน พ.ศ.๒๔๕๒ กระทรวงยุตติธรรมเลือกส่งออกไปศึกษาวิชชากฎหมายณสำนักเกรสอินม์ ในประเทศอังกฤษ เรียนอยู่ ๕ ปีสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตอังกฤษเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ แล้วกลับเข้ามารับราชการเป็นผู้พิพากษาฝึกหัดในศาลพระราชอาชญาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗

ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้พระราชทานยศเป็นรองอำมาตย์เอกสัญญาบัตรเป็นหลวงพรหมบัญชา ย้ายไปเป็นผู้พิพากษาฝึกหัดศาลคดีต่างประเทศ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๙ ได้เป็นผู้พิพากษาในศาลนี้

พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์ มงกุฎสยาม พ.ศ. ๒๔๖๒ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก

ถึง พ.ศ. ๒๔๖๔ สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตสยาม และได้รับพระราชทานเหรียญดุษดีมาลา เข็มศิลปวิทยา

ถึง พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ์จัตุรถาภรณ์มงกุฎสยาม และได้รับพระราชทานยศเป็นอำมาตย์โทสัญญาบัตรเป็นพระวรวาทวินิจฉัย

ถึง พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ์จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

ถึง พ.ศ. ๒๔๖๙ ย้ายไปรับราชการในตำแหน่งว่าที่อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลภูเก็ต และได้เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลภูเก็ตใน พ.ศ. ๒๔๗๐

พ.ศ. ๒๔๗๑ ได้รับพระราชทานยศเป็นอำมาตย์เอก และได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ป ป ร ชั้นที่ ๔

ถึง พ.ศ. ๒๔๗๒ จึงย้ายเข้ามาเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์กรุงเทพ ฯ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นพระยาธรรมสารนิติวิชิตภักดี

พระยาธรรมสารนิติ ฯ ได้แต่งงานกับศิริ ธิดานายพลตรี พระยาสุรราชฤทธานนท์ (พิน พินทุโยธิน) กับคุณหญิงสุรราชฤทธานนท์ (ทรัพย์ พินทุโยธิน)

พระยาธรรมสารนิติวิชิตภักดี ป่วยถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ เวลา ๒๐.๕๗ น. คำนวณอายุได้ ๔๗ ปี สิ้นประวัติพระยาธรรมสารนิติวิชิตภักดีเท่านี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ