อธิบายหนังสือลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๔

เรื่องลัทธิธรรมเนียมที่พิมพ์เปนภาคที่ ๑๔ นี้ ว่าด้วยพิธีราชาภิเศกในกรุงกัมพูชา ต้นฉบับเดิมมองสิเออ อะเดมา เลอแคล แต่ห่งไว้เปนภาษาฝรั่งเศส พรรณาลักษณการราชาภิเศกสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ พระเจ้ากรงกัมพูชา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ พิมพ์ไว้ในหนังสือเรื่องประเพณีต่างๆ ของกรุงกัมพูชา หอพระสมุด ฯ ได้ฉบับมา เห็นว่าถ้าแปลออกเปนภาษาไทยจะเปนประโยชน์ในทางความรู้ของผู้อ่าน เหตุด้วยลักษณพิธีราชาภิเศกของกรุงกัมพูชา อันต้นตำราเดียวกับลักษณพิธีราชาภิเศกในกรุงสยามนี้ มีรายการปรากฎน่าวินิจฉัยสอบสวนอยู่หลายอย่าง กรรมการหอพระสมุด ฯ จึงได้วานนายพันตรี หลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนะรัชต์) กรมยุทธสาตร์ทหารบก ให้ช่วยแปลออกเปนภาษาไทย เตรียมฉบบับไว้เพื่อจะพิมพ์ให้ได้อ่านกันแพร่หลายในเวลามิโอกาศ

บัดนี้จางวางตรี พระยาแพทย์พงศา (สุ่น สุนทรเวช) มาแจ้งความณหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร ว่าจะปลงศพสนองคุณหมอซุ่น สุนทรเวช ผู้บิดา พร้อมกับศพคุณหญิงพัน แพทย์พงศา ผู้ภรรยา แลศพนางสาวพาณี สุนทรเวช ธิดา ปราถนาจะพิมพ์หนังสือแจกเนื่องในทักษิณานุปทาน ๒ เรื่อง ข้าพเจ้าชวนให้พิมพ์หนังสือลัทธิธรรมเนียมต่าง ๆ ภาคที่ ๑๔ เรื่อง ๑ กับตำราสรรพคุณยา ของพระเจ้าบรมวงศเธอชั้น ๒ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท อิกเรื่อง ๑ พระยาแพทย์พงศาเห็นชอบด้วย จึงได้จัดการพิมพ์ให้ตามประสงค์

กรรมการหอพระสมุดวชิรญาณ ขออนุโมทนากุศลบุญราษีทักษิณานุปทาน ซึ่งพระยาแพทย์พงศา (สุ่น สุนทรเวช) ได้จัดการปลงศพสนองคุณบิดา โดยความกตัญญูกตเวที พร้อมด้วยศพคุณหญิงพันแพทย์พงศา ผู้ภรรยา กับศพนางสาวพาณี สุนทรเวช ธิดา แลได้พิมพ์หนังสือเรื่องนี้ให้ได้อ่านกันแพร่หลาย เชื่อว่าท่านทั้งหลายผู้ที่ได้รับสมุดเล่มนี้ไป คงจะอนุโมทนาด้วยทั่วกัน

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ สภานายก

หอพระสมุดวชิรญาณ

วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๕

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ