คำนำ

อำมาตย์เอก พระยาอมาตยพงศ์ธรรมพิศาล (ประสงค์ อมาตยกุล) มาแจ้งความว่าจะจัดการปลงศพนายหนู อมาตยกุล มหาดเล็กผู้เปนบิดา ประสงค์จะรับพิมพ์หนังสือในหอพระสมุดฯ แจกเปนมิตรพลีสักเรื่องหนึ่ง และว่าได้สังเกตเห็นราชบัณฑิตยสภาแนะนำให้พิมพ์หนังสือจดหมายเหตุเรื่องฝรั่งเศสเปนไมตรีกับไทยครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แจกในงานศพของสมาชิกอมาตยกุลมาหลายคราว หนังสือนั้นเปนประโยชน์ทางความรู้ในพงศาวดารดี นายหนูก็เปนสมาชิกอมาตยกุล ถ้าหนังสือเรื่องนั้นยังมีค้างพิมพ์อยู่ในหอพระสมุดฯ จะขออนุญาตรับพิมพ์ต่ออิกสักตอนหนึ่ง ข้าพเจ้าอนุโมทนาเห็นชอบด้วยตามประสงค์ จึงได้จัดหนังสือเรื่องจดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสภาคที่ ๗ นับเปนประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๗ ให้พิมพ์ในสมุดเล่มนี้ ส่วนเรื่องประวัติของนายหนูอมาตยกุลนั้น ที่จริงนายหนูอมาตยกุลกับข้าพเจ้าได้คุ้นเคยชอบพอกันมาแต่ก่อน แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถจะรับแต่งเหตุด้วยติดธุระอื่นในหน้าที่พัวพันอยู่ พระยาอมาตยพงศ์จึงขอให้พระยาอุดมพงศเพ็ญสวัสดิ์ (ม.ร.ว. ประยูร อิศรศักดิ ณอยุธยา) เรียบเรียงแจ้งอยู่ต่อท้ายคำนำนี้ไป

ราชบัณฑิตย์สภา ขออนุโมทนากุศลบุญราษีทักษิณานุปทาน ซึ่งเจ้าภาพงานศพนายหนู อมาตยกุล ได้บำเพ็ญแลได้รับพิมพ์หนังสือนี้เปนของชำร่วย เชื่อว่าผู้ที่ได้รับสมุดนี้ไปคงจะพอใจอนุโมทนาทั่วกัน

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

นายกราชบัณฑิตย์สภา

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๔๗๑

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ