พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา

 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา

ประสูติ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๓๒

สิ้นพระชนม์ ๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๑

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ