พระเศวตคชเดชน์ดิลก เข้าเฝ้า ฯ

 

พระเศวตคชเดชน์ดิลก เข้าเฝ้า ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๙

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ